Bijeenkomst ‘Warmtenetten: Aanbesteden & Het Publieke Belang’

Meer artikelen
aardwarmte

Nederland wordt aardgasvrij. Die boodschap is inmiddels bij iedereen binnen gekomen. Dat blijkt ook uit het feit dat veel gemeenten inmiddels druk bezig zijn met alternatieven voor gas en de bijbehorende infrastructuur.

Niet zo gek dus dat het de afgelopen maanden vragen regende bij het secretariaat van de Green Deal Aardgasvrije Wijken over de aanleg van warmtenetten:

 • Moet ik als gemeente een actieve rol spelen bij de aanleg van een warmtenet?
 • Zo ja, welke rol dan? Coördinator, opdrachtgever of concessieverlener?
 • Valt de aanleg van een warmtenet onder de Aanbestedingswet of kan er gegund worden?

Hele begrijpelijke vragen die niet zomaar met een handleiding of een lijstje Veelgestelde Vragen zijn te beantwoorden. Daarom vindt op 19 juni van 13:00 - 16:30 uur in Utrecht de bijeenkomst ‘Warmtenetten: Aanbesteden & Het Publieke Belang’ plaats, georganiseerd door het Nationaal Expertisecentrum Warmte van RVO.nl, het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland en de aanbestedingsexperts van PIANOo. De bijeenkomst is gratis en iedereen is van harte welkom!

Programma

 • 12:30 – 13:00: Inloop
 • 13:00 – 13:05: Opening door dagvoorzitter Eric Spaans
 • 13:05 – 13:25: “Aanbesteden & Het Publieke Belang” – door Maya van der Steenhoven, directeur WKZH
 • 13:25 – 14:15: Presentaties gemeenten (o.a. Zaandam): Hoe gaan zij om met hun rol? – incl. Q&A met dagvoorzitter
 • 14:15 – 14:30: Pauze
 • 14:30 – 16:00: Uiteen in groepen - groepsgesprek met experts: hier kan iedereen zijn / haar casus bespreken en specifieke vragen stellen, o.a. over de Aanbestedingswet
 • 16:00 – 16:20: Pauze
 • 16:20 – 16:40: Plenaire terugkoppeling tafelvoorzitters & afsluiting dagvoorzitter
 • 16:40 – 18:00: Borrel

Locatie

Jaarbeurs MediaPlaza, Utrecht

Meld u aan

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Als u specifieke vragen hebt of een casus om voor te leggen aan een expert, geef dit dan aan in aanmeldformulier. Dan zorgen wij ervoor dat alle vragen aan bod komen.

Service menu right