Bijeenkomst handelskansen Colombiaanse pluimvee- en varkenssector

Meer artikelen
Scharrelende kippen en varkens

U bent actief in de pluimvee- of varkenssector en benieuwd naar uw kansen op het gebied van innovatie, handel en investeringen in Colombia? Kom dan op 19 juli naar de informatiebijeenkomst in Den Haag.

Tijdens deze bijeenkomst maakt u kennis met Nederlandse bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die geïnteresseerd zijn in de Colombiaanse markt.

In een informele setting met RVO.nl en externe experts gaan we dieper in op de behoeften vanuit Colombia met betrekking tot pluimvee- en varkensreststromen. We peilen de interesse bij Nederlandse organisaties zodat wij hen in contact kunnen brengen met de Colombiaanse sector.

Groeiende sector

Colombia kent sinds jaren een groeiende pluimvee- en varkenssector. Steeds meer wordt verwacht dat zij maatregelen nemen om hun impact op het milieu te verminderen en hun economische en sociale duurzaamheid te verbeteren. Zowel de sector als verschillende overheidsinstanties zijn geïnteresseerd in kennis en technologie die daaraan kunnen bijdragen. Hier liggen kansen voor Nederlandse bedrijven.

Interessante handelspartner

Vanuit de Transitiefaculteit zijn er tussen de Nederlandse en Colombiaanse overheid al 2 lopende samenwerkingsverbanden: op het gebied van biomassa (reststromen) en duurzame energie. Dit maakt beide sectoren interessant om ook bedrijven, sectororganisaties en kennisinstellingen met elkaar in contact te brengen. Colombia is een interessante handelspartner voor Nederlandse organisaties om hun kennis en technologie op het gebied van pluimvee- en varkensreststromen daar te vermarkten. Naar verwachting zal dit de verduurzaming van deze sectoren bevorderen en waarde uit de restromen genereren.

Verwerken van reststromen

De Colombiaanse sectororganisaties zijn vooral op zoek naar oplossingen voor het verwerken van mest en andere reststromen. Bijvoorbeeld door de productie van biogas voor lokale energiedoeleinden, of de productie van mestpellets. Maar ook andere kennis en relevante technologieën zijn welkom. Tijdens de bijeenkomst zullen we de behoefte van de Colombiaanse pluimvee- en varkenssector nader toelichten.

Kosten en deelname

Deelname aan deze bijeenkomst is gratis. Meld u aan per e-mail vóór 18 juli.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met:
Jeroen van den Brink, Business Developer EC/RDPP
E: jeroen.vandenbrink@rvo.nl
T: 06 5296 9310

of:
Harold Martina, GMSP BV
E: hemartina@gmsp.info
T: 06 2158 8840

Service menu right