Economische missie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland - Sectorinformatie eHealth en Ouderenzorg

Meer artikelen
Zakenmensen schudden elkaar de hand in de hal van een vliegveld

Rijnland Palts en Saarland, in het zuidwesten van Duitsland, grenzend aan Luxemburg, Frankrijk en onder andere Baden-Württemberg, hebben gezamenlijk ruim 5 miljoen inwoners. Rijnland Palts is, op 6 deelstaten na, de meest dichtbevolkte deelstaat van Duitsland. Saarland heeft, op Noordrijn-Westfalen na, de hoogste bevolkingsdichtheid in Duitsland.

De deelstaten hebben een bnp van respectievelijk € 132,2 miljard (2015) en € 35,1 miljard (2015). Het is niet algemeen bekend dat deze deelstaten per capita in de top zitten van alle Duitse deelstaten als het gaat om uitgaven aan de zorg. Rijnland Palts gaf in 2015 per capita gemiddeld € 4.292 uit aan zorg en in Saarland was dit € 4.391. Daarnaast staat Rijnland Palts met € 17,3 miljard zelfs op de zesde plek van de 16 Duitse deelstaten als het om zorguitgaven gaat. Saarland, met een kleinere bevolking, geeft € 4,3 miljard per jaar uit aan de zorg.

Bekijk het voorlopige programma (pdf).

Digitalisering zorg

Duitsland is sinds de intreding van de eHealthwet (eHealth-Gesetz) eind 2015 druk bezig met de digitalisering van de zorg. Vanwege zorgen om privacy heeft Duitsland deze ontwikkeling lang uitgesteld en is nu bezig met een inhaalslag op andere Noordwest-Europese landen. Daarom wordt nu geïnvesteerd in:

  • het koppelen van zorginstellingen en -afdelingen om informatie op een veilige manier te delen
  • innovaties, om de processen (en gebruik van middelen) in ziekenhuizen efficiënter te maken
  • patiënten meer eigenaar te maken van hun gezondheid
  • het verlagen van de werkdruk van artsen en verplegers
Nederland geldt als een van de voorlopers op het gebied van ICT in de zorg. Dit biedt kansen in Duitsland voor Nederlandse ondernemers en organisaties actief in deze sector.
 

Vergrijzing

Duitsland kampt, zoals bijna alle Europese landen, met de uitdagingen die voortkomen uit de vergrijzing van de samenleving: toegang tot zorg voor ouderen en minder-mobiele patiënten, stijgende zorgkosten en druk op het systeem om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. In het landelijke Rijnland Palts en Saarland wordt daarom ook geïnvesteerd in manieren om patiënten zoveel mogelijk thuis te behandelen en te helpen. Bijvoorbeeld via zorg op afstand door middel van telemedicine en andere innovatieve oplossingen voor thuiszorg.

Dit biedt mogelijkheden voor Nederlandse bedrijven en organisaties met expertise en innovatieve producten en diensten, om samen te werken met Duitse zorginstellingen, bedrijven, (lokale) overheden en onderzoeksinstellingen.

Preventie

Duitsland heeft een lange historie van preventie. Als antwoord op stijgende levensstijl-gerelateerde chronische ziektes en zorgkosten, richt Duitsland zich ook steeds meer op het voorkómen van ziekten. Dit gebeurt door het benadrukken van een gezonde levensstijl en om mensen na ziekte zo snel mogelijk weer deel te laten zijn van de samenleving door gedegen revalidatie.

Voor wie?

Deze missie is interessant voor Nederlandse bedrijven en organisaties:

  • die actief zijn in de Life Sciences and Health-sector en die de Duitse markt willen betreden of verder willen uitbouwen;
  • die zoeken naar partners en/of distributeurs;
  • die zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met Duitsland op het gebied van innovatie en onderzoek.

Focus

De focus van deze LSH-missie ligt op de volgende subthema’s:

eHealth/Digital Health

  • Slimme oplossingen die ervoor zorgen dat gezondheidsmiddelen zoals informatie, financiering en medicatie beter en efficiënter (kunnen) worden (ingezet).
  • Services en producten die monitoring op afstand mogelijk maken, veilige informatieoverdracht mogelijk maken en die leiden tot verbeterde toegang tot zorgdiensten door bijvoorbeeld consultaties op afstand en telemedicine.
Kernwoorden: Healthcare IT; Telemedicine; Homecare; Value Based Health Care.

Ouderenzorg

Het weekblad Die Zeit deed in mei 2018 verslag van de actuele zorgsituatie in Duitsland. Hierin staat onder andere dat de Bundesagentur für Arbeit (Federaal Arbeidsbureau, CWI) een actueel tekort van minstens 36.000 zorgprofessionals meldt, waarvan ca. 15.000 in de ouderenzorg. Deze situatie zal zich in de toekomst verder toespitsen, want de Duitsers worden ouder en ouder. Dat geldt ook voor het aantal zorgbehoevenden.
 
Vandaag de dag zijn circa 3 miljoen mensen in Duitsland op hulp aangewezen, waarvan de overgrote meerderheid (73%) thuiswonend is. Van de 3 miljoen zorgbehoevenden worden circa 1,3 miljoen door mantelzorgers verzorgd; 700.000 zorgbehoevenden krijgen thuis ondersteuning van professionals en 783.000 personen zijn aangewezen op permanente zorg.
 
De missie biedt kansen voor Nederlandse bedrijven en organisaties, die een structurele bijdrage aan de kwaliteit, toegang en betaalbaarheid van de zorg in Duitsland kunnen leveren. Deelnemers komen in contact met de diverse spelers binnen het Duitse zorglandschap.
 
Kernwoorden: Zorg op afstand; Ambient Assisted Living, mobility and vitality.

Service menu right