verslag: Smart and Green Mobility

Meer artikelen
Event smart en green mobility

Op 8 februari kwamen ruim 200 deelnemers van het bedrijfsleven en overheid samen in het WTC te Amsterdam. Daar bespraken ze de mogelijkheden van verschillende Europese financieringsfondsen. Smart and green mobility stond hierbij als thema centraal.

Opening

Dagvoorzitter, Frank Everaarts van RVO.nl opende het evenement. RVO.nl voert de programma's CEF Transport , Horizon 2020, LIFE en INTERREG uit. Frank is programma coördinator INTERREG en CEF-Transport. Hij benadrukte dat verschillende Europese programma’s slimme en duurzame mobiliteit financieren. Grootste uitdaging: Hoe komen de Europese fondsen terecht bij Nederlandse ondernemers, instellingen en overheden? En welke subsidiefonds past bij welke dienst of product?

Belang Europese subsidieprogramma’s

IenW directeur Internationaal Peter Diez ging in op het belang van de Europese subsidieprogramma’s voor slim en duurzaam vervoer in Nederland. Het Europese netwerk is zeer belangrijk voor onze economie, zoals voor de Haven van Rotterdam. Daarom is het voor Nederland van belang om te investeren in infrastructuur. Maar het is net zo belangrijk om te investeren in intelligente en duurzame innovaties. Dit vraagt om een pioniersgeest en durf. Programma’s als CEF en H2020 richten zich op dit soort innovaties.

SmartGreenMobilityEvent.JPG

Keynote speech

Keynote speech was van Mevrouw Trautmann, EU-corridor coördinator voor de corridor North Sea-Baltic. Dat is 1 van de 9 corridors in Europa. Zij gaf haar visie op slim en duurzaam transport nu en in de toekomst. Ze benadrukte daarbij de leiderschapsrol van Nederland in slimme en duurzame mobiliteit: van testen tot uitvoering. De North Sea-Baltic corridor is een economische corridor. Dat komt vooral door de havens die erin liggen.

De afgelopen 2 dagen sprak Mevrouw Trautmann in Nederland met verschillende partners of ze nog op dezelfde lijn zitten. En of (toekomstige) commissievoorstellen en calls de juiste partners kunnen vinden. Uiteindelijk draait duurzame transport om partners die elkaar versterken: om ideeën om te kunnen zetten naar projecten.

Green fuel is een onderdeel van de CEF blending call die open staat. De volgende call gaat over digitale en multimodiale transportprojecten (van mei tot aan zomer). Het is nu tijd om van een patchwork community naar een netwerk community te gaan. Alle TENT partners nemen daaraan deel.

Actieve samenwerking tussen regio’s, steden, privaat en publiek is nodig. Op die manier kunnen we de snelle ontwikkelingen bijhouden. Een integrale aanpak is nodig om de behoeften van steden en duurzame mobiliteit met elkaar te verbinden.

Panelgesprek

Onder leiding van IenW collega Florien van der Windt werd er een panelgesprek gevoerd. Het belichtte alle invalshoeken rond slim en duurzaam transport van nu en in de toekomst. In het panel zaten verschillende modaliteiten: van Nedcargo, Prorail tot aan de Innovatiecentrale.

Nedcargo vertelde dat het voor hun klant Heineken een groot deel van het wegtransport verplaatsten naar een emissieneutrale binnenvaartcorridor. Daarbij was het gedeelde belang van Nedcargo en Heineken belangrijk. ProRail benadrukte dat voor hen Growing, Going, Green de ambitie is. De beweging van praten tot testen, van testen tot uitvoering is de grootste uitdaging. ProRail gaat binnenkort bijvoorbeeld testen met zelfrijdende treinen op de Betuweroute.

panel

De Innovatiecentrale (wegverkeer) vertelde over de ontwikkeling van de Tulpcorridor (gebaseerd op het Regeerakkoord) in Nederland. Slimme toepassingen staan daarbij centraal. Mevrouw Trautmann gaf tot slot aan dat het belangrijk blijft om projecten in te dienen bij de Europese programma’s. Dat is de enige manier is om continuering van projecten en daarmee innovatie te houden.

Tenslotte namen de nationale contactpersonen van de Europese programma’s van RVO.nl plaats. Aan de hand van beeld illustreerden ze de verschillen en overeenkomsten van de programma’s. U vindt hun presentatie onder de downloads

Presentaties

In ieder geval hebben alle programma’s een relatie met slimme en duurzame mobiliteit. De verschillende programma’s werden daarna in workshops toegelicht en uitgediept. Bekijk hieronder de presentaties.

Service menu right