Service menu right

verslag: Validatiesessies voor het Vesta-MAIS-model

Meer artikelen
wijken.jpg

Het Expertise Centrum Warmte (ECW) heeft in april een aantal sessies gehouden met het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Het doel was om de input voor het Vesta-MAIS-rekenmodel van PBL te valideren. De bijeenkomsten vonden plaats op 1, 11, 16 en 24 april 2019.

Met marktpartijen zijn de belangrijkste kengetallen die het model gebruikt doorgenomen en waar nodig aangepast. PBL gebruikt het Vesta-MAIS-model voor de startanalyse van de Leidraad die gemeenten input biedt voor hun Transitievisies Warmte. Dit staat ook zo in het concept Klimaatakkoord. De resultaten van de Leidraad komen in september beschikbaar voor alle gemeenten.

De drie verschillende validatiesessies gingen over de thema’s warmtenetten, conversietechnieken en schilmaatregelen. De belangrijkste inputparameters werden gevalideerd. Het gaat dan om kosten en prestaties van technieken om gebouwen aardgasvrij te maken. Vanwege grote belangstelling is de sessie over warmtetechnieken een keer herhaald. In alle sessies is er een korte toelichting gegeven op het model en de strategieën. Doel daarvan was om de 90% CO2-reductie in de gebouwde omgeving te bereiken.

RVO.nl is bij het ECW betrokken als uitvoerder van veel van de activiteiten van het ECW. Wij organiseren daarom de validatiesessies en de informatiebijeenkomsten voor gemeenten.

Ter voorbereiding van de sessies hebben CE Delft en TNO voorbeelden uitgewerkt en recente gegevens verzameld.

Op deze pagina vindt u in het ZIP-bestand de presentaties en de verslagen van de sessies:

Algemene informatie in de drie sessies

 • A1 Presentatie Introductie EZK Leidraad bijeenkomst
 • A2 Voorstel technisch-economische analyse opties aardgasvrije wijken
 • A3 Strategieën voor de Leidraad
 • A4 Presentatie startanalyse en strategieën leidraad

Informatie uit de sessies over warmtenetten

 • B1 Presentatie HT-MT warmtenetten
 • B2 Toelichting bij validatievoorbeelden HT-MT warmtenet
 • B3 Spreadsheet met voorbeeldbuurt MT warmtenet
 • B4 Functioneel ontwerp LT-warmtenetten
 • B5 Presentatie LT warmtenetten
 • B6 Spreadsheet validatievoorbeelden LT-warmtenet
 • B7 Verslag validatiesessie Vesta Mais warmtenetten 1 april
 • B8 Verslag validatiesessie Vesta Mais warmtenetten 24 april

Informatie uit de sessie over conversietechnieken

 • C1 Toelichting op de spreadsheet conversietechnieken
 • C2 Presentatie CE Delft over de conversietechnieken
 • C3 Spreadsheet met voorbeelden voor validatie conversietechnieken
 • C4 Verslag validatiesessie conversietechnieken

Informatie uit de sessie over de schilmaatregelen

 • D1 Achtergrond document validatiesessie Vesta-Mais energiebesparing
 • D2 Presentatie TNO bevindingen validatiesessie Vesta-Mais
 • D3 Verslag validatiesessie Vesta Mais schilmaatregelen 16 april