Service menu right

Afromingspercentage fosfaatrechten tijdelijk omhoog

Meer artikelen
Koeien in weiland
Gepubliceerd op: 7 juni 2019 | Gewijzigd op: 07 juni 2019

Het afromingspercentage voor fosfaatrechten wordt tijdelijk verhoogd van 10% naar 20%. De Eerste Kamer heeft op 4 juni 2019 het voorstel voor een wetswijziging hiervoor aangenomen. We verwachten dat deze volgende week in het Staatsblad komt. De dag na de publicatie gaat de wetswijziging in.

Vanaf wanneer? 

Als de volledige melding Overdracht fosfaatrechten bij ons binnen is voordat de wetswijziging ingaat, dan romen wij met 10% af. Ontvangen wij een volledige melding Overdracht fosfaatrechten op of na de dag dat de wetswijziging ingaat, dan romen we met 20% af.

Volledige overdracht

We gaan uit van de datum waarop wij de volledige melding hebben ontvangen. Hiermee bedoelen we zowel een melding Overdracht fosfaatrechten als een melding Bedrijfsoverdracht waarbij fosfaatrechten worden overgedragen.

 Een overdracht is volledig als deze:

• volledig en naar waarheid is ingevuld;
• is ondertekend door vervreemder en verwerver.

Hoe lang blijft het afromingspercentage 20%?

We romen af met 20% zolang het aantal fosfaatrechten niet onder het sectorplafond voor de melkveehouderij zit. Komt dit aantal weer onder het plafond? Dan verlagen we het afromingspercentage weer naar 10%. De Minister schrijft in haar Kamerbrief van 24 mei 2019 dat dat dit op zijn vroegst in 2020 is.

Rechten in de fosfaatbank vervallen

Voorlopig stellen we de fosfaatbank niet open. Dit heeft de Minister overlegd met de Kamer. Alle fosfaatrechten die zijn afgeroomd en alle rechten die nog worden afgeroomd, komen te vervallen. Komt het aantal fosfaatrechten onder het sectorplafond voor de melkveehouderij? Dan wordt de fosfaatbank weer gevuld met de rechten die vanaf dat moment worden afgeroomd.