Service menu right

Bereid uw aanvraag voor de MIT voor

Meer artikelen
Handen op toetsenbord
Gepubliceerd op: 26 maart 2019 | Gewijzigd op: 26 maart 2019

Wilt u als mkb-bedrijf samen met anderen werken aan innovatieprojecten? Of wilt u als Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) vernieuwing stimuleren? Dan kunt u in aanmerking komen voor de regeling MKB-innovatiestimulering Topsectoren (MIT). Deze populaire subsidieregeling opent in april. U kunt uw aanvraag voor een aantal onderdelen nu alvast voorbereiden.

De Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) stimuleert innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen. De MIT bestaat uit 5 zogenaamde instrumenten, elk met een eigen budget en openingsdatum. Voor 3 instrumenten kunt u uw aanvraag nu vast voorbereiden.

Haalbaarheidsproject

Met dit instrument kan een mkb’er de technische en economische risico's in kaart brengen van een voorgenomen innovatieproject. Minstens 60% van de kosten van een haalbaarheidsproject moet bestaan uit een haalbaarheidsstudie. Aanvragen is mogelijk van 9 april tot uiterlijk 10 september 2019.
Lees meer over MIT-Haalbaarheidsproject of zet uw aanvraag in concept klaar op mijn.rvo.nl.

Innovatiemakelaars en Netwerkactiviteiten

Voor Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) zijn 2 instrumenten beschikbaar:

  • Innovatiemakelaars: via een innovatiemakelaar kunnen TKI’s managementadvies geven aan mkb-ondernemers over innovatie van producten, processen of diensten. Aanvragen is mogelijk van 15 april tot uiterlijk 4 juli 2019.
    Lees meer over innovatiemakelaars of zet uw aanvraag in concept klaar op mijn.rvo.nl.
  • Netwerkactiviteiten: via dit instrument kunnen TKI’s kennisdeling en netwerkvorming tussen mkb’ers bevorderen met activiteiten zoals masterclasses, workshops of conferenties. Aanvragen is mogelijk van 15 april tot uiterlijk 4 juli 2019.
    Lees meer over netwerkactiviteiten of zet uw aanvraag in concept klaar op mijn.rvo.nl.

Kennisvouchers

Bent u een mkb’er en heeft u een kennisvraag over de vernieuwing van uw producten, productieprocessen of diensten? Als een kennisinstelling de vraag gaat beantwoorden kunt u gebruik maken van een kennisvoucher. Met deze 'waardebon' kunt u maximaal 50% van de rekening van de kennisinstelling betalen. Aanvragen is mogelijk van 9 april tot uiterlijk 10 september 2019.
Lees meer over kennisvouchers.

R&D-samenwerkingsproject

Werkt u met andere mkb'-ers om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers (elk voor eigen rekening en risico). Vanaf 11 juni tot uiterlijk 10 september 2019 kunt u aanvragen indienen.
Lees meer over R&D-samenwerkingsprojecten.

Loketwijzer

De MIT is een samenwerking tussen het rijk en de regio’s. Wilt u weten waar u uw aanvraag moet indienen? De Loketwijzer wijst u de weg naar het juiste loket.