Droogte 2018: uitzonderingen vanggewassen ecologisch aandachtsgebied

Meer artikelen
geldbiljetten - voorwaarden uitbetalen betalingsrechten

Gepubliceerd op: 12 oktober 2018 | Gewijzigd op: 12 oktober 2018

De Europese Commissie heeft 3 uitzonderingen gemaakt op de voorwaarden voor de vanggewassen die u inzet voor uw ecologisch aandachtsgebied (EA). Dit is 1 van de droogtemaatregelen voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Hiermee kunt u onder andere zorgen voor genoeg veevoer in de winter. Meldt u zich aan voor 1 december. Eerder mag ook.

Dit zijn de uitzonderingen

  1. Mengsel inzaaien niet verplicht. Gebruikt u het vanggewas als veevoer? U mag kiezen voor het inzaaien van 1 enkel vanggewas EA uit de lijst van vanggewassen. Dit moet wel een gras of ander kruidachtig voedergewas zijn.
  2. Wintergewas als vanggewas telen. Dit mag als u dit als veevoer gebruikt.
  3. 6 weken laten staan. Teelt u aansluitend op uw vanggewas EA een wintergewas? Dan kan het vanggewas 6 weken blijven staan in plaats van 8.

Melden dat u meedoet

Wilt u van 1 of meer van deze uitzonderingen gebruik maken? Meld dit dan zo snel mogelijk aan ons. In elk geval vóór 1 december 2018. Gebruik hiervoor het formulier Uitzonderingen vanggewas EA 2018 melden op mijn.rvo.nl. U geeft aan van welke uitzondering(en) u gebruik gaat maken en per uitzondering voor welke percelen dit geldt. Bij een controle is dan bekend dat u van de uitzondering gebruik maakt.

Overmacht door droogte

De uitzonderingen zorgen ervoor dat u geen beroep op overmacht hoeft te doen door de droogte. Kunt u ondanks deze uitzonderingen toch niet aan alle voorwaarden voor vanggewassen EA voldoen? Dan kunt u misschien toch een beroep doen op overmacht. Op de pagina Overmacht Basisbetalingsregeling GLB leest u in welke gevallen dit kan.

Meer informatie?

Alle regels en voorwaarden voor vanggewassen voor ecologisch aandachtsgebied leest u op de pagina Vanggewassen EA 2018.

Service menu right