Service menu right

Gevolgen coronavirus voor octrooiverlening in Nederland

Meer artikelen
Gepubliceerd op: 25 maart 2020 | Gewijzigd op: 29 maart 2020

De overheidsmaatregelen om COVID-19 te bestrijden, hebben ook gevolgen voor octrooiaanvragers en octrooihouders. Daarom informeren wij u over de stand van zaken op het gebied van octrooiverlening.

Nieuwsbericht 27 maart 2020: kantoor niet meer fysiek bereikbaar

Vanaf vrijdag 27 maart is het niet meer mogelijk om octrooidocumenten persoonlijk bij Octrooicentrum Nederland af te geven. Dat geldt ook voor koeriers. Onze medewerkers zijn vanaf die datum niet meer fysiek aanwezig op het kantoor in Den Haag. Wij geven hiermee gehoor aan de dringende adviezen van de rijksoverheid om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Wij zetten onze dienstverlening zoveel mogelijk voort, maar wel in aangepaste vorm.

Bereikbaarheid Octrooicentrum Nederland

Octrooicentrum Nederland blijft bereikbaar per e-mail, post of telefoon. Alle gegevens staan voor u op een rij:

Bereikhaarheidgegevens

OnderwerpE-mailadresTelefoonnummer
 • Taksen
 • Voorrangsbewijzen
 • Akten
 • PCT-indieningen
 • Algemene beschermingscertificaten (ABC's)
teambeheer@rvo.nl088 042 66 56
Europese validatiesteameuropese@rvo.nl088 042 65 55
NL-aanvragenteamverlening@rvo.nl088 042 63 33
Publieksvoorlichtingoctrooicentrum@rvo.nl088 042 66 60

Aanvragen alleen nog digitaal indienen

Wij verzoeken u dringend om uw aanvragen alleen digitaal, via Online Filing of eLoket in te dienen. Meer informatie over hoe u uw aanvraag instuurt vindt u op mijn.rvo.nl. Daar vindt u ook de uitleg over het gebruik van het eLoket en hoe u moet inloggen. Fysieke poststukken die bij Octrooicentrum Nederland binnenkomen, krijgen een datumstempel en worden veilig opgeslagen tot wij weer op locatie kunnen werken.

Geen bezoek

Het is niet meer mogelijk om onze vestiging in Den Haag te bezoeken. Dat geldt ook voor koeriers. De situatie rondom het coronavirus verandert dagelijks. Als nieuwe ontwikkelingen daarom vragen dan nemen wij passende maatregelen. Natuurlijk informeren wij u daarover, via onze website en het Octrooiregister.

Toepassing termijnen

Octrooicentrum Nederland gaat zo soepel mogelijk om met termijnen. Wij maken maximaal gebruik van de ruimte die de Rijksoctrooiwet 1995 biedt. Zo verlengen wij de vormgebreken-termijn met 2 maanden, als u de reguliere termijn van 3 maanden niet haalt. Voor het niet halen van de ‘harde’ wettelijke termijnen, kunt u in de meeste gevallen een beroep doen op de mogelijkheid om een verzoek van herstel van rechten (artikel 23 Row1995). Bij de individuele beoordeling van deze verzoeken houden wij rekening met de bijzondere omstandigheden die worden veroorzaakt door COVID-19.

Europese (EP) validatieprocedure

Met ingang van vrijdag 27 maart stopt Octrooicentrum Nederland met het uitsturen van brieven in de EP-validatieprocedure. De brieven worden wel gepubliceerd in het online dossier. Het dossier is bereikbaar via het Octrooiregister op het Benelux Patent Platform. Wij adviseren u om het Octrooiregister dagelijks te raadplegen voor nieuwe stukken of updates in de octrooidossiers. Met terugwerkende kracht versturen we de brieven met de post op een nader te bepalen moment.

Algemene beschermingscertificaten (ABC’s)

ABC-aanvragen en vervolgpost dient u in per e-mail. Het is niet nodig om de originele documenten met ingang van 27 maart na te zenden.

Prioriteitsdocumenten

U dient prioriteitsdocumenten binnen de wettelijke termijn van 16 maanden elektronisch in. Wel stuurt u de originele documenten alsnog aan ons toe.

Herstelverzoeken en bezwaarschriften

Brieven en beschikkingen over herstelzaken (overeenkomstig artikel 23, derde lid Rijksoctrooiwet 1995) kunnen wij niet meer per (aangetekende) post versturen. Alle brieven en beschikkingen ontvangt u momenteel als PDF-bijlage per e-mail.

Tijdelijk stopzetten dienstverlening

De onderstaande processen kan Octrooicentrum Nederland helaas tijdelijk niet meer uitvoeren:

 • Verwerken van alle op papier ingediende aanvragen en vervolgpost (Nederlandse aanvragen en vervolgpost, Europese vertalingen, PCT aanvragen en vervolgpost, enzovoort).
 • Uitsturen van ontvangstbevestigingen en vormgebrekenbrieven in de Nederlandse aanvraagprocedure.
 • Versturen van de brief 'Ophef vormgebreken' in de Nederlandse aanvraagprocedure.
 • Beslissen om niet verder in behandeling te nemen van NL-aanvragen (zoals verval vanwege het niet opheffen van vormgebreken binnen de gestelde termijn en het niet indienen van een verzoek onderzoek naar de Stand van de Techniek binnen de gestelde 13 maanden).
 • Versturen van onderzoeksrapporten met de schriftelijke opinies.
 • Inschrijven van Nederlandse octrooiaanvragen en het verlenen van Nederlandse octrooien.
 • Publiceren van ingeschreven Nederlandse octrooiaanvragen en octrooien (de zogeheten A- en B-publicaties) en het versturen van octrooibewijzen.
 • Inschrijven van akten en stukken in het octrooiregister. Alleen adreswijzigingen, fusies en naamswijzigingen waarvoor kopieën van de uittreksels van de Kamer van Koophandel voldoende zijn, mag u per e-mail of via Online Filing indienen.
 • Verstrekken van papieren prioriteitsdocumenten, met uitzondering van de DAS-verzoeken. Deze verzoeken kunnen wij wel verwerken.
 • Versturen van correspondentie in de PCT-procedure.

Heeft u vragen?

Met vragen over de aangepaste dienstverlening van Octrooicentrum Nederland? Neem dan contact op met Karin Streng per e-mail.

Nieuwsbericht 25 maart 2020

Op dit moment is Octrooicentrum Nederland vrijwel volledig operationeel. Het indienen van aanvragen en stukken gaat door. Als u door het coronavirus problemen heeft met bijvoorbeeld het halen van termijnen, gaan wij daar zo soepel mogelijk mee om. Op dit moment moeten wij wel bestaande wettelijke termijnen en regels handhaven. Als dat leidt tot problemen of tot mogelijk verval van rechten, dan kunt u gebruikmaken van bestaande procedures binnen de Rijksoctrooiwet 1995. Dit is de procedure voor herstel in de vorige toestand en (eventueel aansluitend) de procedurele mogelijkheden op grond van de Algemene wet bestuursrecht.

Voorlopig afgelast

Hoorzittingen en andere vormen van fysiek overleg zijn voorlopig afgelast. De situatie rondom het coronavirus verandert dagelijks. Als nieuwe ontwikkelingen daarom vragen, nemen wij passende maatregelen. Vanzelfsprekend informeren wij u daarover, via onze website en het Octrooiregister.