Hoe geeft u de primaire waterkering op?

Meer artikelen
Schapen in de wei - terugdringen scrapie TSE bij schapen

Gepubliceerd op: 9 mei 2018 | Gewijzigd op: 9 mei 2018

Dit jaar hebben wij verteld  dat er wat ging veranderen voor primaire waterkeringen. Die verandering voeren wij in 2018 niet door.  U mag deze grond opgeven zoals u dat gewend bent in de Gecombineerde opgave.

In een eerder nieuwsbericht hebben wij verteld dat wij alle gronden van primaire waterkeringen als natuurlijk grasland zien.

Uit gesprekken met vertegenwoordigers van LTO en waterschappen blijkt alleen dat deze lijn voor problemen zorgt. Voor een deel omdat wij deze lijn laat bekend hebben gemaakt. Ook omdat er verschillende pachtcontracten en beheertypen zijn voor primaire waterkeringen.

Wij hebben de lijn daarom bijgesteld:
Wij zien de primaire waterkering in 2018 niet standaard als ‘natuurlijk grasland’.

Gebruikt u een primaire waterkering waarop gras groeit? Wij hebben besloten geen wijzigingen door te voeren in 2018. Er verandert in 2018 voor de registratie van de waterkeringen dus nog niets voor u.

Hoe vult u de Gecombineerde opgave in?

Heeft u de Gecombineerde opgave nog niet ingediend? U kunt de primaire waterkering registreren zoals u dat gewend bent.

Al ingediend?
Heeft u de Gecombineerde opgave al ingediend? En heeft u de primaire waterkering opgegeven met gewascode 336? Dat is de code voor natuurlijk grasland. U mag voor deze oppervlakte de uitbetaling van betalingsrechten aanvragen. Deze oppervlakte telt ook mee voor de Mestverwerkingsplicht en de Grondgebonden Groei Melkveehouderij.

Wilt u de primaire waterkering toch liever opgeven met de gewascode die u daarvoor gewend bent? U kunt de code nog wijzigen in Mijn Percelen. Stuur dan nog wel de Gecombineerde opgave opnieuw in met deze gewijzigde gewascode. Dit heeft geen gevolgen voor uw betalingsrechten.

Hoe nu verder?

Wij gaan in 2018 verder in overleg met belanghebbenden. Het is belangrijk om te weten hoe wij de primaire waterkering vanuit het mestbeleid kunnen zien. Denkt u bijvoorbeeld aan de gevolgen voor uw mestgebruiksruimte, Derogatie, Mestverwerkingsplicht, maar ook de Grondgebonden Groei Melkveehouderij.

Meer informatie

Op de pagina Gecombineerde opgave 2018 leest u meer informatie over het invullen van de Gecombineerde opgave.

Service menu right