Nederland in actie bij waterproblemen Niger

Meer artikelen
Een vissersboot op de rivier Niger tegen zonsondergang
Gepubliceerd op: 8 november 2018 | Gewijzigd op: 19 juni 2019

Niger heeft grote problemen op het gebied van water en droogte. Van 5 tot 13 november 2018 is er een speciaal Nederlands expertteam aan de slag in het land. De experts kijken wat er gedaan kan worden aan de overstromingen en droogtes die Niger teisteren.

Als land met veel kennis op het gebied van waterbeheersing, krijgt Nederland vaak verzoeken van overheden voor kennis op het gebied van water. Daaruit is het Dutch Risk Reduction Team (DRR-team) voortgevloeid. Dat gaat na een verzoek op pad in het land om te bekijken hoe de rampen voorkomen of beperkt kunnen worden.

Onvoldoende doorstroming Niger rivier

Een dergelijk hulpverzoek van de autoriteiten van Niger kwam op 1 december 2017 binnen bij de Nederlandse ambassade in Bamako (Mali). De urgentie in Niger is hoog. De hoofdstad Niamey had afgelopen voorjaar te maken met een tekort aan drinkwater.

Problemen met de rivier de Niger liggen aan de basis van het verzoek. De problematische doorstroming van de Niger heeft te maken met een aantal zaken. De rivier stroomt vanuit Guinee via Mali het land binnen. De 3 landen hebben allemaal stuwdammen gebouwd, wat zorgt voor onvoldoende doorstroming. Afzettingen in de rivier (sedimentatie) kunnen ook de doorstroom belemmeren. Maar ook onregelmatige regenval en verandering in seizoenen – door klimaatverandering – dragen bij tot overstromingen en droogtes.

Het DRR-Team in Niger

Het DRR-Team dat nu actief is in Niger bestaat uit experts met verschillende achtergronden:

  • Ele Jan Saaf is de teamleider en expert op het gebied van Integrated Water Resource Management (IWRM). Hij heeft een ruime ervaring als teamleider voor andere DRR-team-missies;
  • Caroline Figueres is IWRM-deskundige met een communicatie-achtergrond;
  • Gert-Jan de Wit is geohydroloog met kennis op het gebied van opslag van grondwater;
  • Maarten Waterloo is hydroloog met kennis van zandtransport en riviermorfologie.

De experts van het DRR-Team komen zowel van de overheid als van de watersector. Het mes snijdt zo aan twee kanten: belangrijke waterproblemen worden snel opgepakt en de Nederlandse watersector heeft een betere uitgangspositie bij het verwerven van vervolgwerkzaamheden. Dit kan op termijn interessant zijn als u ondernemer bent in de watersector.

Voorbereidend werk

In de aanloop van het vertrek van het DRR-Team is uitvoerig contact onderhouden met de Nederlands ambassades in Niamey (Niger) en Bamako ( Mali). Er is ook gekeken naar mogelijke financiering – door Nederland of door andere instellingen – van eventuele opvolgacties naar aanleiding van de uitkomsten van de missie.

De aanbevelingen die voortkomen uit de missie worden gebundeld in een rapport en aangeboden aan het Nigerese Ministère de l'Agriculture et de l'Elevage.

Meer informatie

Het DRR-Team is een aanvulling op Dutch Surge Support (DSS Water). Dat team richt zich op adequate noodhulp bij watergerelateerde rampen en hulp bij de wederopbouw. Lees op RVO.nl meer over het DRR-Team.

Lees meer over eerdere acties van het DRR-team op hun eigen site. Daar vindt u ook meer informatie over dit specifieke project, de Main Scoping Mission Niger November 2018 (pdf).

Bent u actief in de watersector, kijk dan op Watersector Wereldwijd op RVO.nl wat er voor u mogelijk is.

Service menu right