Nederland pakt groot aandeel in Europese projecten

Meer artikelen
Duurzaam wonen Makkum - INTERREG

Gepubliceerd op: 10 augustus 2018 | Gewijzigd op: 10 augustus 2018

Nederland boekte wederom positieve resultaten bij het Europese subsidieprogramma INTERREG. Ditmaal bij het INTERREG Noordzee Regio programma. In alle negen goedgekeurde projecten zijn Nederlandse partijen betrokken. Met een totaal van meer dan €8 miljoen aan Europese subsidies.

Duurzame renovaties voor huizenbezitters

Een van de goedgekeurde projecten is INDU-ZERO uit Provincie Overijssel. Samen met 13 partners uit 6 Europese landen werken zij per doelgroep en woningsoort aan onderzoek voor een goedkoop en duurzaam renovatiepakket voor huizenbezitters. Dat kan bijvoorbeeld een warmtepomp zijn, zonnepanelen en isolatiematerialen of een combinatie hiervan.

Klimaatakkoord

Voor Nederland is dit project zeer gunstig. Op deze manier spelen de partijen in op het Klimaatakkoord. De beoogde opschaling van de woningen-verduurzaming is namelijk nodig om de doelstellingen van het wereldwijde klimaatakkoord mogelijk te maken. Volgens het klimaatakkoord moet in 2030 de CO2-uitstoot met 49% omlaag ten opzichte van 1990. Dit project helpt stappen te maken in die richting.

Tips voor een succesvolle projectaanvraag

Albin Hunia is de nationale contactpersoon voor INTERREG Noordzee Regio bij RVO.nl. Hij begeleidt projectvoorstellen, zodat ze meer kans maken op de toekenning van de Europese subsidie. “Projectvoorstellen die duidelijk laten zien wat de positieve effecten zijn op lange termijn voor de Noordzeeregio, maken een goede kans.

Vraag je dus eerst af wat je voornaamste doel is. Vervolgens: waarom je dit project wilt doen? Als laatste: waarom krijgt jouw project een meerwaarde door de samenwerking met andere partners uit de Noordzee regio?”.

Reeds behaalde resultaten

Over de totale programmaperiode 2014-2020 zijn 48 projecten goedgekeurd binnen dit programma. Zodoende is er nog € 63 miljoen aan subsidie beschikbaar voor nieuwe projectvoorstellen. In 2018 kunt u nog een nieuw projectvoorstel indienen tot 12 oktober. Is dit te snel? Dan is de volgende deadline 8 april 2019. Wanneer u overweegt een projectvoorstel in te dienen, neem dan zeker contact op met de nationale contactpersoon bij RVO.nl.

Ook subsidie aanvragen?

INTERREG Noordzee Regio is een Europees subsidieprogramma dat zich richt op samenwerking tussen de 7 landen die aan de Noordzee liggen. In Nederland doen 8 provincies mee. Projectvoorstellen moeten gaan over economische en duurzame innovatiekracht, klimaatadaptatie of duurzame mobiliteit. De Europese subsidie is maximaal 50% van de projectkosten.

Meer weten?

Service menu right