ORIO-programma helpt Servië met afvalwater en riolering

Meer artikelen
De Nederlandse ambassadeur in Servië, Henk van den Dool, en de Servische minister van Milieubescherming, Goran Trivan, schudden handen na het tekenen van het schenkingsarrangement

Riolering is vaak een probleem in Servische landelijke gebieden. Dankzij een schenking van de Nederlandse overheid kan de Servische stad Leskovac nu een afvalwater- en rioleringsnetwerk aanleggen.

Op 8 oktober 2018 tekenden de Nederlandse ambassadeur in Servië, Henk van den Dool, en de Servische minister van Milieubescherming, Goran Trivan, daartoe een ORIO-schenkingsarrangement.

Een afvalwater- en rioleringsnetwerk

De schenking via het ORIO-programma gaat naar de bouw van een afvalwater- en rioleringsnetwerk. Dat netwerk omspant 80 kilometer rondom de stad Leskovac, een stad met 160.000 inwoners, in het zuiden van Servië.

Het netwerk is daar hard nodig. Op dit moment is er geen riolering in veel landelijke gebieden in Servië. Dat leidt tot vervuiling van het oppervlaktewater. En tot verspreiding van ziektes.

Verbetering levensstandaard

De Nederlandse overheid draagt ongeveer een derde bij, de rest betaalt de lokale overheid zelf. De schenking betekent uiteindelijk voor ruim 20.000 mensen in 17 dorpjes rondom de stad een verbetering van de levensstandaard. Tegelijkertijd helpt het project om het landschap en de rivieren duurzaam schoon te houden.

Het project in Leskovac is onderdeel van een groter project van de EU, dat rond 2021 afgerond moet zijn. Een van de resultaten straks is een afvalwaterzuiveringsinstallatie die voldoet aan de EU-richtlijnen.

DRIVE

DRIVE, als opvolger van het ORIO-programma, stimuleert ontwikkelingsrelevante publieke infrastructuur in ontwikkelingslanden die open staan voor DRIVE-financiering. DRIVE financiert gedeeltelijk de implementatiefase van de projecten. Voor verschillende projecten die DRIVE financiert worden diverse diensten, goederen en/of werken aanbesteed. Tenders voor DRIVE-projecten worden uitgevoerd door de lokale overheid.

Service menu right