Vanggewassen ecologisch aandachtsgebied uiterlijk 15 oktober inzaaien

Meer artikelen
geldbiljetten - voorwaarden uitbetalen betalingsrechten

Gepubliceerd op: 13 juli 2018 | Gewijzigd op: 13 juli 2018

Heeft u gekozen om voor de vergroeningsbetaling (een deel van) uw ecologisch aandachtsgebied (EA) in te vullen met vanggewassen? Houd er dan rekening mee dat u dit vanggewas uiterlijk 15 oktober moet inzaaien.

Heeft u gekozen voor onderzaai van gras bij de hoofdteelt? Dan moet de hoofdteelt uiterlijk 15 oktober zijn geoogst.

Wijzigingen doorgeven

In de Gecombineerde opgave heeft u de zaaidatum ingevuld. Zaait u een vanggewas later dan die datum in? Meldt u de werkelijke inzaaidatum dan uiterlijk op de dag die u had ingevuld.

Zaait u een vanggewas eerder dan de opgegeven datum? Dan meldt u de werkelijke inzaaidatum uiterlijk op de dag van inzaai. Dit is de startdatum van de 8 weken periode.

Heeft of wilt u vanggewassen voor EA op een ander perceel zaaien dan dat u heeft opgegeven? Of wilt u een ander vanggewas zaaien? Dan kunt u dat nog tot en met 15 oktober aan ons doorgeven.

Deze wijzigingen hebben geen korting op uw subsidie tot gevolg.

Hoe doorgeven

U wijzigt de ingangsdatum van het vanggewas in de Gecombineerde opgave.

  1. Kies op de startpagina in de Gecombineerde opgave onder het kopje Aanpassen volgteelten Ecologisch aandachtsgebied (EA) voor de knop Regelingen-Grondgebonden.
  2. Selecteer de percelen waar het om gaat één voor één en pas de ingangsdatum aan.
  3. Klik daarna op Opslaan of Opslaan en volgend perceel.
  4. Ga dan naar Ondertekening en verstuur uw gewijzigde opgave met een TAN-code. Als u met eHerkenning bent ingelogd, kunt u hiermee ook ondertekenen.

Wilt u zien hoe u de datum van een volgteelt aanpast in de Gecombineerde opgave? Bekijk hiervoor onze instructievideo Datum volgteelt aanpassen in Gecombineerde opgave op Youtube.

Meer informatie

Lees meer over het doorgeven van wijzigingen op de informatiepagina Vanggewassen EA 2018.

Service menu right