Veelgestelde vragen en stand van zaken I&R-blokkade

Meer artikelen
Callcenter nieuws

Naar aanleiding van het aan- en afvoerverbod van runderen, de zogenaamde I&R-blokkade, krijgen wij veel telefonische vragen. Er zijn maatregelen genomen om de wachttijd voor bellers te verkorten, maar het is mogelijk dat u langer dan gewoonlijk in de wacht staat. Hiervoor vragen wij uw begrip.

Onderhoud I&R-systemen

Er is momenteel geen onderhoud gepland aan de I&R-systemen.

Veelgestelde vragen over de I&R-blokkade

Heeft u een vraag over het aan- en afvoerverbod van runderen, kijk eerst op de pagina veelgestelde vragen over de I&R-blokkade. U vindt ze ook in de rechterkantlijn van de pagina Runderen melden op mijn.rvo.nl. Op deze pagina staat ook meer informatie over de Bedrijfsblokkade en/of dierblokkade runderen.

Let op: kortgeleden zijn de volgende FAQ's toegevoegd aan de Veelgestelde vragen over de I&R-blokkade:

  • 1 maart: Ik wil een ontheffing aanvragen voor het verplaatsen van dieren. Waar en hoe kan ik een ontheffing aanvragen?
  • 20 februari: Ik heb kalveren op mijn bedrijf staan die zijn geblokkeerd door een fout bij een andere houder. Hoe kom ik van deze dierblokkades af?

Gemiddelde wachttijd bij telefonische vragen

Dinsdag 27-03-2018, 10.00 uur: er is momenteel geen wachttijd.

Belt u over een herstelmelding of deblokkade? Nadat u een herstelverzoek heeft ingediend met alle bewijsstukken, beoordelen wij dit zo spoedig mogelijk. Samen met de NVWA werken wij hier hard aan. Helaas kunnen wij niet aangeven hoe lang dit duurt. Zodra de registratie is beoordeeld en hersteld, wordt de bedrijfsblokkade opgeheven. U ontvangt hierover een brief van ons.

Meer informatie

Op de site van NVWA vindt u een tijdlijn met alle gebeurtenissen rondom het I&R-dossier.

Service menu right