Vraag nu subsidie aan voor de export van innovaties voor watermanagement

Meer artikelen
Partners voor Water Header

Gepubliceerd op: 5 juli 2018 | Gewijzigd op: 5 juli 2018

Heeft u een vernieuwende technologie, methodologie of een innovatief prototype op watergebied? Wilt u deze testen, demonstreren of de haalbaarheid ervan onderzoeken in stedelijke delta's in het buitenland? Ondernemingen, kennisinstellingen en ngo’s kunnen subsidie aanvragen tot en met 7 september 2018, 12.00 uur.

Via het programma Partners voor Water stimuleert Nederland het inzetten van innovaties op het gebied van watermanagement in het buitenland. Voor de 2e subsidietender in 2018 is € 2 miljoen beschikbaar, waarmee we ongeveer 10 initiatieven ondersteunen. Organisaties en samenwerkende organisaties kunnen een voorstel indienen voor een pilotproject of een haalbaarheidsstudie.

Lokale context

In het projectvoorstel geeft u een innovatieve en duurzame oplossing voor een probleem op het gebied van water. Deze oplossing moet goed passen in de ketenbenadering van het probleem. Verder sluit de oplossing aan bij lokaal beleid, is betaalbaar in het doelland en geschikt om verder uit te rollen (opschaling).

We stimuleren samenwerking tussen initiatieven uit de watersector en de programmatische aanpak in een aantal focuslanden. Projecten in 18 focuslanden krijgen daarom extra waardering bij de beoordeling van de subsidieaanvraag. Zie de voorwaarden op onze informatiepagina Waterveiligheid en Waterzekerheid in Stedelijke Delta’s.

Intakegesprek

Voordat u subsidie aanvraagt, krijgt u advies van onze adviseurs tijdens een verplicht intakegesprek. Zo verbetert u uw projectplan en vergroot de kans op subsidie. Vraag vóór 18 augustus een gesprek aan voor de huidige tender. De gesprekken vinden plaats tot en met 24 augustus, bij voorkeur eerder in verband met de vakantieperiode.

Meer informatie

Partners voor Water

Het Partners voor Water 2016-2021 programma is een van de uitvoeringsinstrumenten van de Internationale Water Ambitie (IWA) van de Rijksoverheid. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Netherlands Water Partnership (NWP) voeren deze regeling uit in opdracht van de ministeries van Infrastructuur en Waterstaat, Buitenlandse Zaken en Economische Zaken en Klimaat.

De subsidieregeling Waterveiligheid en Waterzekerheid Stedelijke Delta's (WWSD) is onderdeel van het programma Partners voor Water 2016-2021.

Service menu right