Zuidwest-Nederland versnelt industriële symbiose

Meer artikelen
Symbiosis for Growth Header

Gepubliceerd op: 18 juni 2018 | Gewijzigd op: 18 juni 2018

Partijen in de regio West-Brabant en Zeeland en de Rijksoverheid gaan samen industriële symbiose in die regio intensiveren. Symbiose betekent dat je via innovatieve samenwerking de restcapaciteit van het ene bedrijf inzet als grondstof voor een ander bedrijf.

Op 29 mei 2018 ondertekenden Delta Region Network en RVO.nl de intentieverklaring Symbiosis for Growth om de intensivering te realiseren.

Zuidwest Nederland kent al mooie voorbeelden van industriële symbiose. Voor Erik de Been van Lamb Weston/Meijer (LWM) is het inmiddels een vanzelfsprekendheid. "Het begint met ontmoeting", zegt hij over de start van zijn samenwerking met Wiskerke Onions. Een toevallige ontmoeting op een vrijdagmiddag zorgde ervoor dat de uien van Wiskerke Onions binnenkort met de restwarmte van LWM worden gedroogd.

Kostenbesparing en stimulans voor innovatie

‘Goed voorbeeld doet goed volgen’. Met deze woorden ondertekende Margreet van Gastel de verklaring namens RVO. ‘De intentie van Symbiosis for Growth is om nog veel meer bedrijven in West-Brabant en Zeeland te interesseren voor industriële symbiose. De uitwisselingen kunnen leiden tot kostenbesparing, leveren een positieve bijdrage aan het milieu én stimuleren innovatie.’

Ook de secretaris van Delta Network Region Henk Rosman ondertekende de verklaring namens de deelnemende partijen in de regio. ‘Bezig zijn met de kansen die industriële symbiose biedt is voor bedrijven a licence to operate. Bovendien zorgt het ‘delen met de buren’ voor een goede verankering in de regio.

Ruim 90 matches

Dat industriële symbiose kansrijk is voor bedrijven, bleek direct al tijdens de bijeenkomst. In een speciaal voor hen georganiseerde sessie gaven bedrijven uit de regio aan wat zij overhebben aan (rest)materialen, energie, kennis, capaciteit, faciliteiten en innovatie. Uiteindelijk stond de teller op ruim 90 matches.

De bedrijven gaan zelf aan de slag door contact te zoeken met elkaar en de potentiële symbiose scherp te krijgen. Daarnaast krijgen een aantal ‘uitdagende’ matches hulp vanuit de deelnemende partijen van Symbiosis for Growth.

Vraag en aanbod in kaart

Bedrijven die willen meedoen worden in hun ambitie ondersteund. Dit jaar nog kunnen zij deelnemen aan nieuwe matchmakingsessies die REWIN West-Brabant, Impuls en RVO organiseren waarbij de ondernemers kunnen zien in hoeverre vraag en aanbod van hun bedrijf matcht met bedrijven in de nabijheid of de regio.

Deelnemers Symbiosis for Growth

Deelnemers aan Symbiosis for Growth en daarmee medeondertekenaars van de intentieverklaring zijn onder meer Impuls Zeeland, REWIN West-Brabant, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Provincie Noord-Brabant, SDR Platform, Provincie Zeeland, North Sea Porth, Regio West-Brabant en Vitaal Sloegebied en Kanaalzone.

Meer weten?

Heeft u vragen over dit Symbiosis for Growth of wilt u zelf deelnemen? Mail naar duurzaamzodoejedat@rvo.nl 

Service menu right