Service menu right

Hoe vraag ik de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aan?

Meer artikelen
 • Uitgeschreven tekst

  U logt in met eHerkenning of DigiD.
  In het laatste geval vragen wij u een KVK nummer in te vullen.
  Het systeem zal controleren, of u in het handelsregister bekend bent als bestuurder van deze onderneming.
  Na het inloggen vult u de gegevens van de contactpersoon van deze aanvraag in.
  Let op dat u het juiste e-mailadres invult.
  Naar dit adres wordt de ontvangstbevestiging van uw aanvraag verstuurd.
  Hierna vult u uw bankrekeningnummer in.
  Let wel op: dit moet een Nederlands bankrekeningnummer zijn.
  Het systeem controleert of uw bankrekening actief is én of de tenaamstelling van deze rekening overeenkomt met uw bedrijfsnaam.

  In het volgende scherm ziet u onder welke voorwaarden u in aanmerking komt voor de tegemoetkoming.
  In de groene balk is zichtbaar dat deze SBI-code tot de doelgroep behoort van de TVL.

  U verklaart hier, dat u voldoet aan de andere voorwaarden voor deze regeling.
  Klik indien nodig op het vraagteken en lees de voorwaarden goed.

  Controleer uw bedrijfsgegevens. De SBI-code waarmee u in aanmerking komt voor deze regeling staat ook vermeld.
  Vul daarna in wat uw btw-situatie is. U vult in of u btw plichtig bent, met welke frequentie u btw-aangifte doet en of u onderdeel uitmaakt van een fiscale eenheid.

  Onderaan het scherm is te zien welke stukken en gegevens u nodig heeft.

  Op de pagina Omzetgegevens invullen, vult u als eerste uw omzet uit 2019 in. De door u ingevulde omzetcijfers moet RVO kunnen controleren.
  Voeg daarom bij uw aanvraag een PDF van de oorspronkelijke btw-aangifte van de betreffende periode.

  Als u nog niet zo lang bestaat of een afwijkende btw-situatie heeft, vragen wij om andere bewijsstukken.

  Hierna vult u in wat uw verwachte omzet is over dezelfde periode in 2020. Op basis hiervan berekenen wij uw omzetverlies.
  Een deel van dit omzetverlies, komt in aanmerking voor tegemoetkoming.

  In het volgende scherm ziet u wat op basis van uw gegevens, bij een positieve beschikking, het bedrag van de tegemoetkoming zal zijn.
  Ook ziet u, welk voorschotbedrag u zult ontvangen indien uw aanvraag goedgekeurd wordt.

  In dit scherm ziet u de complete berekening, inclusief het percentage vaste lasten dat bepaald is voor uw SBI-code.

  Op de laatste pagina staat een samenvatting van uw aanvraag. Controleer of alle gegevens juist zijn ingevuld, lees wat de vervolgstappen zijn en klik vervolgens op Indienen om uw aanvraag in te dienen.

  Let op: op deze pagina dient u ook nog te verklaren dat u deze aanvraag naar waarheid heeft ingevuld.
  Ook verklaart u te beseffen, dat er mogelijk een bedrag terugbetaald moet worden als uw omzet hoger uitvalt dan inschat.

  Klik op indienen.
  Op de bevestigingspagina vindt u uw zaaknummer. Gebruik dit voor verdere correspondentie. U ontvangt een bevestiging per e-mail.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) aanvragen? Bekijk het instructiefilmpje. Dit filmpje laat u stap voor stap zien hoe u uw aanvraag bij ons indient.