ez award 2018

EZK Energy Award 2018

Organisaties die zich positief van anderen onderscheiden op het gebied van energiebesparing of duurzaam opwekken, maken kans op de EZK Energy Award 2018. Deze bestaat onder andere uit een geldbedrag van € 25.000.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt deze prijs beschikbaar. De inschrijving voor de EZK Energy Award 2018 is op dit moment gesloten. De drie genomineerden zijn in december bekend. Meer informatie volgt.

Wat is de prijs?

De Energy Award 2018 bestaat uit:

 • Een geldbedrag van € 25.000 (netto)
 • Positieve aandacht via het EZK-evenement. Deze uitreiking en het evenement zullen aandacht krijgen in verschillende nieuwsuitingen.
 • VIP-lunch tijdens EZK-Evenement
 • Bedrijfsbezoek door (delegatie namens) de minister EZK

Jury

Voor de prijsvraag is een jury ingesteld die de aanvragen beoordeelt op de volgende drie criteria:

 • een flinke verduurzaming van het energieverbruik (duurzame opwekking en/of energiebesparing), bedoeld is een aantoonbare reductie van het gebruik van fossiele brandstoffen middels energiebesparing en/of duurzame opwekking van energie binnen de eigen inrichting;
 • meest vernieuwende of innovatieve toepassing van bestaande technieken;
 • bredere toepasbaarheid, in welke mate inspireert de toepassing anderen om dit na te volgen.

De jury bestaat uit de volgende personen:

 • Marloes Tolsma - directeur Omgevingsdienst NL
 • Teun Bokhoven - voorzitter TKI Urban Energy, voorzitter NVDE
 • Anwar Osseyran - directeur Surfsara en bestuurslid Nederland ICT
 • EZK, directeur Warmte & ondergrond, tevens voorzitter van de jury

RVO.nl treedt op als secretaris van de jury.

Wat zijn de spelregels?

Reglement spel spelen

Houd uw agenda alvast vrij!

Maandag 31 januari 2019 agendaspel

Genomineerde EZK Award

Video Orange Climate Autarkis Orange Climate Autarkis - Energiebesparing van 30% dankzij slim klimaatplafond

Genomineerde EZK Award

Video Sibelco Sibelco - Hergebruik van warme lucht en afval uit glasvezelproductie

Genomineerde EZK Award

Video Ter Laak Orchids Ter Laak - daglichtkas

Service menu right