Gecombineerde opgave 2017

Gecombineerde opgave 2017

De Gecombineerde opgave is een jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Met de opgave geeft u gegevens door voor de Landbouwtelling en de mestwetgeving. Ook vraagt u uitbetaling aan van betalingsrechten en een aantal subsidies. Als glastuinder vult u in de opgave de emissieaangifte in.

U krijgt in het voorjaar een uitnodiging als u verplicht bent om de Gecombineerde opgave in te vullen. Als u bent uitgenodigd voor de Gecombineerde opgave, verwachten wij ook dat u de opgave doet.

Verplichting

In de volgende situaties bent u verplicht om de Gecombineerde opgave in te vullen:

  • U bent geregistreerd als agrarisch ondernemer.
  • U heeft een opgaveplicht voor het mestbeleid of CO2-sectorsysteem, ook met een klein hobbymatig bedrijf.
  • U heeft betalingsrechten gekregen.
  • U heeft in het voorgaande jaar subsidie aangevraagd met de Gecombineerde opgave.

Indieningstermijn

In 2017 geeft u tussen 1 maart en 15 mei gegevens van uw bedrijf door aan RVO.nl. U doet dit digitaal.

Percelen

Teelt u gewassen in de open grond? Werk dan eerst uw perceelsgegevens bij voordat u de Gecombineerde opgave invult. Dit kan gedurende het hele jaar. De registratie in Mijn percelen is de basis voor de grondgebonden subsidies die u aanvraagt in de Gecombineerde opgave. Wijzigingen in gebruik van uw percelen geeft u door via Mijn percelen.

Landbouwtelling

Voor het onderdeel Landbouwtelling vult u verschillende gegevens in van uw bedrijf, óók als u weinig landbouwactiviteiten heeft. Gegevens van de Landbouwtelling worden gebruikt voor Europese en nationale statistieken, beleidsontwikkeling en het maken van emissieberekeningen.

Betalingsrechten

Met de Gecombineerde opgave vraagt u het volgende aan: uitbetaling van betalingsrechten, nieuwe betalingsrechten uit de Nationale reserve en extra betaling jonge landbouwers (extra premie).

Gaat u de Gecombineerde opgave 2017 invullen en heeft u nog een bezwaar lopen bij RVO.nl? Lees dan de informatiepagina Bezwaar BBR 2015 en Gecombineerde opgave 2017.

Subsidies

U vraagt ook uitbetaling aan van de subsidies Agrarisch natuur- en landschapsbeheer (SNL-A), Graasdierpremie en Tegemoetkoming premie brede weersverzekering.

Diergezondheidsfonds

Geef in de Gecombineerde opgave aan dat u in aanmerking wil komen voor maatregelen om dierziekten te voorkomen. Het gaat dan bijvoorbeeld om vaccinaties of bloedonderzoek voor uw dieren. Lees meer op de pagina Diergezondheidsfonds.

Fosfaatgebruiksnorm

Wilt u gebruikmaken van een hogere fosfaatgebruiksnorm voor fosfaatarme en -fixerende gronden of van fosfaatdifferentiatie? Geef dit dan op in de Gecombineerde opgave: per perceel geeft u de PAL- en Pw-waarde op. Lees welke voorwaarden er zijn voor een hogere gebruiksnorm voor fosfaatarme en fosfaatfixerende gronden en fosfaatdifferentiatie.

Blijf op de hoogte

Lees het Nieuwsoverzicht voor de laatste nieuwsberichten en nieuwsbrieven over de Gecombineerde opgave. U kunt ook een abonnement nemen op onze wekelijkse nieuwsbrief en ons volgen op het twitterkanaal RVO_Agrarisch .

Bekijk onze video over de Gecombineerde opgave op het RVO YouTube-kanaal.

Service menu right