Basisbetaling en Nationale Reserve

Meer artikelen
Boerderij

Het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) is in 2015 overgestapt naar betalingen per hectare in plaats van het systeem van bedrijfstoeslagen (2006-2014), dat was gebaseerd op historische betalingen.

Dit betekent dat iedere landbouwer vanaf 2019 dezelfde waarde per hectare krijgt uitgekeerd. Er is een overgangsperiode tot 1 januari 2019. Op die manier verloopt de afbouw en de opbouw van het bedrag naar een gelijk bedrag per hectare voor elke landbouwer geleidelijk.

Voor wie

U voldoet aan de voorwaarde voor actieve landbouwer en u heeft subsidiabele landbouwgrond in gebruik. U bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, met de juiste SBI-code landbouw. Voor jonge landbouwers en starters zijn er mogelijkheden om rechten uit de Nationale reserve te krijgen.

Hoeveel en waarvoor

De waarde van het betalingsrecht in de overgangsperiode is gebaseerd op de waarde van de toeslagrechten in eigendom op 15 mei 2014.

In 2015 is de waarde van betalingsrechten per aanvrager vastgesteld. Dit is gedaan voor elk jaar in de periode 2015 tot en met 2019. De gemiddelde waarde per hectare van de betalingsrechten voor 2015 is € 288,98.

Omdat er in 2015 minder betalingsrechten zijn toegekend dan verwacht, hebben we de waarde van de betalingsrechten verhoogd vanaf 2016. De betalingsrechten zijn met terugwerkende kracht per 15 mei 2016 met 1,874% verhoogd. Dit geldt ook voor de waarde van de betalingsrechten die zijn berekend voor 2017 tot en met 2019.

De gemiddelde waarde van de betalingsrechten voor 2016 tot en met 2019 is nu als volgt:

  • 2016 € 289,46
  • 2017 € 284,53
  • 2018 € 279,88
  • 2019 € 275,24

Voor 2018 en 2019 verlagen wij deze waarde omdat een deel van het budget naar andere GLB-subsidies gaat. Later dit jaar hoort u van ons wat de nieuwe waarden zijn. Lees meer over de uitbetalingen van 2018.

Nationale reserve

In een aantal situaties kunt u betalingsrechten aanvragen uit de Nationale reserve. In 2018 kan dit in de volgende situaties:

  • U bent een jonge landbouwer.
  • U bent een startende landbouwer.
  • U heeft percelen waarop in 2015 openbare werken of nutsvoorzieningen zijn aangelegd of percelen waarop u een set-aside-overeenkomst heeft gehad. U heeft deze percelen nu weer in gebruik als landbouwgrond. En u heeft er niet eerder betalingsrechten voor toegekend gekregen.
  • U heeft percelen waarvoor in 2015, 2016 of 2017 geen betalingsrechten zijn toegekend omdat er een niet-subsidiabele N-code op lag.

Voor het toekennen van betalingsrechten uit de Nationale reserve heeft u minimaal 0,3 ha subsidiabele landbouwgrond nodig. U krijgt geen betalingsrechten toegekend als u minder dan 0,3 ha vrije subsidiabele landbouwgrond heeft.

Wat is de Nationale reserve?

Nederland moet een deel van het nationale budget reserveren voor bepaalde groepen landbouwers. Deze Nationale reserve is onder meer bestemd voor startende en jonge landbouwers en landbouwers die door overmacht geen betalingsrechten toegekend hebben gekregen.

Indieningstermijn

U vraagt uw betalingsrechten uit de Nationale reserve en basisbetaling aan in de Gecombineerde opgave. In 2018 is de indieningstermijn van 1 maart tot en met 15 mei.

Voorwaarden

Lees alle voorwaarden op de pagina Betalingsrechten aanvragen uit Nationale reserve 2018.

Service menu right