Graasdierpremie 2018

Op gronden zoals heide, duinen, kwelders en stadsparken kunt u geen betalingsrechten laten uitbetalen. Grazen er op deze grond schapen of vrouwelijk vleesvee? En bent u een actieve landbouwer? Dan kunt u graasdierpremie aanvragen.

U kunt geen Graasdierpremie 2018 meer aanvragen. De regeling Graasdierpremie 2019 is open van 1 maart tot en met 15 mei 2019.

De premie is onderdeel van het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB).

Budget

Het budget voor de graasdierpremie is in 2018 € 3.353.000: € 1.053.800 voor schapen en € 2.299.200 voor runderen. Het budget is lager dan in 2017. Dit komt doordat er budget van de directe GLB-betalingen naar de plattelandsontwikkeling is gedaan.

Premie per dier

Het aantal aanvragen in 2018 heeft het budget niet overschreden. We hoeven daarom het premiebedrag per dier en het aantal aangevraagde dieren niet te verlagen.

  • De premie voor runderen is € 153 per dier. In het bedrag is rekening gehouden met meegrazend jongvee en stieren.
  • De premie voor schapen is € 23 per dier. In het bedrag is rekening gehouden met meegrazende lammeren.
Is uw totale premiebedrag lager dan € 1.000? Dan krijgt u de premie niet uitbetaald.

Voorwaarden

U kunt deze premie aanvragen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • U bent een actieve landbouwer.
  • U vraagt de graasdierpremie aan in de Gecombineerde opgave.
  • U heeft schapen en/of vrouwelijke runderen (vleesvee). De schapen zijn voor het aanvraagjaar geboren. De premie voor runderen is er voor vrouwelijk vleesvee vanaf 2 jaar dat ten minste 12 maanden achter elkaar in Nederland is. Met melkvee komt u niet in aanmerking voor de premie.
  • De schapen en/of runderen staan juist geregistreerd in I&R op het moment dat u graasdierpremie aanvraagt. Dit geldt ook voor de periodes dat de dieren een andere houder hadden.
  • De premie die u kunt krijgen is meer dan € 1.000 per bedrijf. Een lagere premie betalen wij niet uit.
  • De premie is voor dieren die op enig moment in de periode van 1 januari tot en met 15 mei aanwezig zijn op het bedrijf. Voor de berekening gebruiken we een langere periode. Dan kijken we hoeveel dagen deze dieren aanwezig zijn van 1 januari tot en met 15 oktober.

Om de graasdierpremie aan te vragen, heeft u geen betalingsrechten nodig.

Aanvragen

U kunt geen Graasdierpremie 2018 meer aanvragen. De regeling Graasdierpremie 2019 is open van 1 maart tot en met 15 mei 2019.

Lees op mijn.rvo.nl wat er gebeurt na uw aanvraag.

Berekenen premie

We berekenen de premie op basis van het aantal dagen dat de dieren aanwezig zijn op uw bedrijf van 1 januari tot en met 15 oktober 2018. Het gaat dan om de dieren die u al had in de periode van 1 januari tot en met 15 mei 2018.

Heeft u op uw bedrijf subsidiabel grasland in gebruik op 15 mei 2018? Dan corrigeren we het aantal dieren dat in aanmerking komt voor de premie. De dieren kunnen ook op het subsidiabel grasland grazen. Het maakt daarbij niet uit of ze dat ook daadwerkelijk doen.

Kijk voor voorbeeldberekeningen van de premie en de correctie door grasland op de pagina Berekening graasdierpremie 2018.

Service menu right