Productschappen vanaf 2014

aardappelveld

De productschappen voerden in Nederland namens de overheid een aantal regelingen uit op het gebied van het Europese landbouwbeleid. Sinds 1 januari 2014 zijn die medebewindtaken ondergebracht bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Met ingang van 1 januari 2015 zijn alle productschappen opgeheven. Het ministerie van Economische Zaken heeft de publieke taken overgenomen. Het gaat om taken op het gebied van dieren registreren, dierenwelzijn en dierziektepreventie.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de administratieve controle en uitvoering van de taken. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) neemt de fysieke controle, toezicht en handhaving van een aantal taken voor haar rekening.

RSS-feeds en nieuwsbrief Agrarisch Ondernemen

Circulaires verschijnen als nieuwsberichten op de site van RVO.nl. U meldt zich hiervoor aan via RSS-feeds op RVO.nl.

Was u bij een productschap geabonneerd op een maandmail of circulaires? Dan moet u zich op RVO.nl opnieuw aanmelden.

Bezoekadres en Postadres

Bezoekadres

Prinses Beatrixlaan 2
2595 AL in Den Haag

Bankgaranties en certificaten stuurt u naar het postadres.

Postadres

RVO.nl/Marktordening
Postbus  93119
2509 AC Den Haag

Vragen

Telefoon

U kunt met al uw vragen terecht bij het klantcontactcentrum van RVO.nl. Wij zijn voor u bereikbaar op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur, op (088) 042 42 42.

E-mail

Een e-mail sturen kan met het contactformulier op RVO.nl. De bekende e-mailpostbussen (voor aanvragen/zekerheden) blijven voor Marktordening voorlopig ongewijzigd. Vragen over bankgaranties mailt u naar mobankgaranties@pbonet.nl.

Websites

U vindt informatie over regelingen en marktontwikkelingen op onze website. Op het klantportaal (mijn.rvo.nl) regelt u zaken als het aanvragen van subsidies en certificaten.

Meer informatie

Aanvullende informatie vindt u op:

Service menu right