Innovatietender aardgasloze wijken - woningen - gebouwen

De regeling (€ 12,8 miljoen) Korte termijn innovaties aardgasloze wijken, woningen en gebouwen ondersteunt projecten waarin consortia binnen een jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten ontwikkelen om woningen, gebouwen en wijken aardgasvrij te maken.

Deze innovaties moeten bijdragen aan kostenverlagingen en verbetering van de kwaliteit van woningen, gebouwen en wijken. Inzet is de kosten per vermeden ton CO2 minimaal 30% lager te maken ten opzichte van de huidige (technische) standaard(en) en praktijksituaties (van betreffende producten of diensten) voor aardgasvrije wijken, woningen en gebouwen.

Voor wie?

Voor de tender zijn partijen nodig die expertise hebben op het vlak van technologische doorontwikkeling van diensten en producten; van systeemintegratie, integratiewarmte en informatietechnologie. Daarbij is inbreng van de relevante internationale context ook van belang.

Een check vooraf van uw idee bij het Octrooicentrum voorkomt dat uw project wordt afgewezen.

Het gaat specifiek om:

  • Toeleverende partijen: Ontwikkelaars van innovatieve producten en diensten, zoals projectontwikkelaars, aannemers, productleveranciers, adviesbureaus (zoals warmteregisseurs)
  • Vragende partijen: Netwerkbedrijven/netbeheerders; woningcorporaties, warmtenetleveranciers, vastgoedpartijen, Rijksvastgoed, lokale energiecorporaties, VvE’s, warmtebedrijven

We vragen deze partijen een consortium te vormen met representanten van de toeleveranciers en tenminste één vragende partij (afnemers) en gezamenlijk één projectvoorstel in te dienen.

Gemeenten kunnen geen subsidiegeld ontvangen. Ze kunnen als partner in het consortium wel een belangrijke bijdrage leveren, bijvoorbeeld via de rol als matchmaker of aanjager van potentiële deelnemers als netwerkbedrijven, corporaties of VvE’s om mee te doen.

Veelgestelde vragen

De pagina met veelgestelde vragen wordt up-to-date gehouden.

Tips en valkuilen

Lees hier waarop u moet letten bij een succesvolle aanvraag.

Referenties gewenste innovaties

Ter inspiratie een aantal voorbeelden van innovaties die al zijn bedacht maar nog niet in ontwikkeling zijn.

Consortium vormen

Om voor een succesvolle aanvraag in aanmerking te komen, dienen twee of meer partijen een consortium te vormen. Hierbij is (minimaal) één van de partijen een onderneming en bij voorkeur minimaal één partij afkomstig van de vraagzijde in de markt. Bijvoorbeeld een woningcorporatie of een eigenaar van een kantoorpand.

Het vormen van een consortium is minder lastig dan menigeen denkt, en de ervaring leert dat dit een prima basis kan zijn voor een succesvolle samenwerking. De TKI Urban Energy kan u hierbij ondersteunen.

Service menu right