10 Tips voor een succesvolle aanvraag

Heeft u als bedrijf een innovatief idee om woningen en gebouwen aardgasvrij te maken, dan kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Weten hoe? Deze 10 tips helpen u op weg.

1. Goed voorbereiden

De slagingskans van uw projectaanvraag hangt af van de kwaliteit ervan. Die kunt u zelf beïnvloeden. Bestudeer grondig alle documenten. Daarin ziet u aan welke voorwaarden u moet voldoen. Valt uw idee inhoudelijk binnen de programmalijn van de TKI Urban Energy en de tender? Op welke criteria kunt u het verschil maken? Aan welke projectkwaliteit moet u voldoen? Hoe en wanneer dient u uw aanvraag in?

2. Wees onderscheidend en innovatief

Een goede aanvraag is niet alleen duurzaam en economisch kansrijk. Voor steun vanuit de innovatietender moet de innovatie in uw projectidee uniek zijn. Het idee of een idee dat erop lijkt, mag niet al in Nederland of in het buitenland bestaan. U kunt wel een variant op een bestaand concept uitwerken. Benoem dat dit een variant is en leg uit waarom uw idee concurrerend of gewoonweg beter is.

3. Ontwikkel een product of dienst met marktwaarde

Uw idee heeft een oplossing die helpt om de gebouwde omgeving op korte termijn gasvrij te maken. Daarnaast verdient u met uw oplossing (uiteindelijk) geld. Ga daarom van tevoren na of uw idee duurzaam, praktisch en economisch kansrijk is. Een concept dat alleen technisch uitstekend is, is onvoldoende. Denk commercieel: hoe sluit u aan op de behoefte in bijvoorbeeld de bouw- of energiesector en op de behoefte van klanten. Welke partners heeft u nodig? Hoe kunt u de productie opschalen?

4. Houd focus op de korte termijn

De regeling is voor projecten die een time to market hebben van 2 jaar. U moet uw prototype al snel implementeren en in productie kunnen nemen. Of u biedt in elk geval binnen 1 jaar na afronding uw prototype aan op de markt. Mijd daarom fundamenteel onderzoek en zoek het bijvoorbeeld in nieuwe toepassingen van bestaande producten of technologieën.

5. Maak duidelijk dat er vraag is naar uw oplossing

Verstandig is om een vragende partij op te  nemen in uw consortium. Als u een potentiële afnemer van uw product of dienst opneemt, laat u zien dat u aansluit op de behoefte in de markt. Daarmee toont u bovendien aan dat uw idee economisch kansrijk is. Daarnaast kan de vragende partij u helpen aan een gebouw of gebruikers om uw prototype te realiseren.  

6. Leg uw projectidee aan ons voor

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en TKI Urban Energy helpen u graag met een overtuigende projectaanvraag. We nemen uw idee door en geven tips voor een zo hoog mogelijke beoordeling. Uw idee hoeft alleen te bestaan uit een paar A4-tjes waarin u het type oplossing, uw doelgroep en partners beschrijft, voor zover die al bekend zijn. Hoe specifieker u  kunt zijn, hoe nauwkeuriger wij u kunnen helpen. Neem ruim op tijd contact met ons op.

7. Bereid u zo vroeg mogelijk voor

Begin zo snel mogelijk met de voorbereiding van uw aanvraag. Uw projectidee is maar één deel van uw aanvraag. Onderschat niet hoeveel tijd het kost om partners te vinden en afspraken met hen te maken. Ruim ook voldoende tijd in om met bewijsvoering te komen waarom uw idee duurzaam, innovatief en economisch kansrijk is.

8. Onderbouw uw uitspraken

Belangrijk is dat u met uw idee anderen overtuigt. Dat doet u door uw aanvraag heel helder te onderbouwen met sterke argumenten. Bij elke bewering is een argument of bewijs nodig. Waarom is uw oplossing bijvoorbeeld aantrekkelijk voor de bouw- of energiesector? Hoezo levert uw oplossing een energiebesparing op? Onderbouw uw betoog met korte rekensommen, figuren, eerder werk of een combinatie hiervan. Wees specifiek maar beknopt. Let op de leesbaarheid voor de kracht van uw aanvraag.

9. Zet een goede projectorganisatie op

Denk nu al na over hoe u uw project gaat managen. Bij de beoordeling wordt namelijk niet alleen gekeken of uw idee kansrijk is. U moet de beoordelaars ook overtuigen dat u het project binnen de planning oplevert. Beschrijf daarom heel duidelijk de werkpakketten en geef per projectfase aan wat u precies oplevert en laat de financiële verantwoording goed aansluiten op de werkpakketten. Maak ook duidelijk wie wie aanstuurt, wat de relatie is tussen de betrokkenen en wat de verantwoordelijkheden zijn.

10. Wacht niet tot de laatste dag

Houd de website in de gaten voor de deadline. Het is niet verstandig om tot de laatste dag te wachten met indienen. Door technische of ander praktische problemen zou u de deadline kunnen missen. Het is bijvoorbeeld nodig om uw aanvraag met eHerkenning in te dienen. De aanvraag daarvan kan tot wel vijf werkdagen duren. Heeft u nog geen eHerkenning, vraag het dan per ommegaande aan. U kunt uw aanvraag alvast schrijven en blijven aanpassen tot de regeling sluit. Bouw daarbij ook een moment in van reflectie. Laat uw documenten door een ander lezen en vraag of ze helder en krachtig genoeg zijn.

Service menu right