Header en thumb energie besparen MJA glasfabriek

Energie besparen

Bedrijven en organisaties zien de voordelen van een energiezuinige bedrijfsvoering. En dat is niet zo vreemd, want energiebesparing is goed voor het concurrentievermogen. Vaak leveren investeringen in energiebesparende maatregelen substantiële kostenbesparingen op.
 
Een duurzame en betrouwbare energievoorziening is van levensbelang voor de Nederlandse samenleving. Daarom voert de Rijksoverheid een actief energiebeleid en sloot het eind 2013 met ruim 40 organisaties het Energieakkoord voor duurzame groei.
 

Service menu right