Service menu right

Header en thumb subonderwerp energie-en milieu innovaties

Energie en milieu-innovaties

Energieonderzoek en -innovatie zijn de dragers van de energietransitie naar een CO2-arme Nederlandse energiehuishouding. Milieu-innovaties leveren nieuwe milieuvriendelijke technieken en bedrijfsmiddelen op. Wij ondersteunen u bij de investeringen met kennis, advies, financiële regelingen en netwerken. Ontdek de mogelijkheden!

Ambities Nederland

  • In 2023 is 16% van onze energie duurzaam
  • In 2030 is de CO2-uitstoot met 40 % terugdrongen
  • In 2050 is de CO2-uitstoot met 80-95% op Europees niveau teruggedrongen