Europees defensieactieplan

Doet u met uw bedrijf onderzoek naar innovatieve defensietechnologieën of ontwikkelt u defensiemateriaal? En werkt u daarbij samen met universiteiten, kennisinstellingen en overheid? Met het Europees defensieactieplan kunt u subsidie krijgen voor uw project.

De EC gebruikt de komende jaren om de processen en regels uit te werken voor het European Defence Fund (EDF). Het EDF is een van de belangrijkste activiteiten in het EDAP. Om nu en later goed te kunnen deelnemen aan projecten in het EDF, is het belangrijk om goed en tijdig geïnformeerd te zijn.

Budget

Tot 2020 is er ruim € 500 miljoen beschikbaar voor het versterken van de Europese defensie-industrie. Vanaf 2021 bedraagt de financiële ruimte naar verwachting circa € 1,5 miljard per jaar.

Samenwerking

De projecten die de EC financiert, vragen om samenwerking tussen bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheid. De vraagstukken hebben betrekking op vrijwel elk denkbaar technologisch domein en moeten gericht zijn op behoeften van defensie.

European Defence Fund (EDF)

Eén van de belangrijkste actiepunten is het opzetten van een EDF. Het EDF kent 2 vensters:

  1. ondersteuning van onderzoek
  2. ontwikkeling van capaciteiten voor defensie
Het EDF start vanaf 2021, kent een looptijd van 7 jaar en heeft een verwacht budget van € 13 miljard.

Voorafgaand heeft de EC 2 voorbereidende programma’s opgezet om voorwaarden, processen en onderwerpen te toetsen aan de praktijk. Dat zijn een Preparatory Action for Defence Research (PADR) voor het onderzoeksvenster en een European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) voor het ontwikkelvenster.

Preparatory Action for Defence Research (PADR)

Wanneer de EC een nieuw onderzoeksdomein wil opzetten, zoals voor defensie, heeft ze de mogelijkheid om een klein programma te starten om processen, regels en voorwaarden te testen. Dat gebeurt nu in het defensiedomein met de PADR. Voor de periode 2017-2019 zijn er 3 calls met in totaal € 90 miljoen aan budget.

Internationale samenwerking is in alle gevallen vereist. Er zijn strikte regels voor deelname aan het onderzoek. Zo kunnen alleen bedrijven en organisaties uit de EU en Noorwegen deelnemen. Lees meer over dit programma en de onderwerpen van 2019.

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

Het EDIDP is een compleet nieuw en ambitieus programma van de EC. De projecten die financiering vanuit het EDIDP ontvangen, bevinden zich dicht op de markt en sluiten aan bij verwerving van nieuwe capaciteiten. Voor de periode 2019-2020 is € 500 miljoen beschikbaar.

Net als in PADR gelden ook hier regels voor internationale samenwerking binnen de EU. In dit programma gaat het om projecten die zich onder andere richten op het ontwerpen van nieuwe producten, het maken van prototypes en het testen van defensieproducten.

De call voor het EDIDP kent een iets andere aanpak dan voor PADR. Lees meer over de onderwerpen en de voorwaarden.

Betrokkenheid midden- en kleinbedrijf (mkb)

De EC streeft naar een grotere betrokkenheid van het mkb. De stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV), de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), TNO, Nederlands Luchtvaart- en Ruimtevaartcentrum (NLR) en Marin hebben de handen ineengeslagen om de komende jaren mkb’ers te informeren over de EU programma’s op het gebied van defensie en veiligheid. Via verschillende media, regionale bijeenkomsten en andere activiteiten wijzen zij het Nederlandse mkb op de mogelijkheden voor deelname. Zo is iedereen goed voorbereid op de start van de grote programma’s in 2021.

Service menu right