Europees defensieactieplan

Het Europees defensieactieplan of European Defence Action Plan (EDAP) is een verzamelnaam voor diverse acties om de defensie-industrie te versterken, opgezet door de Europese Commissie (EC). Voor de industrie en het mkb is een belangrijke rol weggelegd.

De komende jaren gebruikt de Commissie om de processen en regels uit te werken door middel van projecten. Om nu en later goed deel te kunnen nemen aan deze projecten is het belangrijk om goed en tijdig geïnformeerd te zijn.

Budget

Tot 2020 is er ruim € 500 miljoen beschikbaar voor het versterken van de Europese defensie-industrie. Vanaf 2021 bedraagt de financiële ruimte naar verwachting circa € 1,5 miljard per jaar.

Samenwerking

De projecten die de Europese Commissie financiert, vragen om samenwerking tussen bedrijven, universiteiten, kennisinstellingen en overheid. De vraagstukken hebben betrekking op vrijwel elk denkbaar technologisch domein.

European Defence Fund (EDF)

Eén van de belangrijkste actiepunten is het opzetten van een European Defence Fund (EDF).
Het EDF kent 2 vensters:

  1. ondersteuning van onderzoek: Preparatory Action for Defence Research (PADR)
  2. ontwikkeling van capaciteiten voor defensie: European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

Preparatory Action for Defence Research (PADR)

Wanneer de EC een nieuw onderzoeksdomein wil opzetten, zoals voor defensie, heeft ze de mogelijkheid om een klein programma te starten om processen, regels en voorwaarden te testen. Dat gebeurt nu in het defensiedomein met de PADR.
Voor de periode 2017-2019 zijn er 3 calls met in totaal € 90 miljoen aan budget.
Internationale samenwerking is in alle gevallen vereist.  Er zijn strikte regels voor deelname aan het onderzoek, zo kunnen alleen bedrijven en organisaties uit de EU en Noorwegen deelnemen. Lees meer over dit programma en de onderwerpen van 2018.

European Defence Industrial Development Programme (EDIDP)

Het European Defence Industrial Development Programme is een compleet nieuw en ambitieus programma van de EC. De projecten die financiering vanuit het EDIDP ontvangen, bevinden zich dicht op de markt en sluiten aan bij verwerving van nieuwe capaciteiten.
Voor de periode 2019-2020 is € 500 miljoen beschikbaar.
Net als in PADR gelden ook hier regels voor internationale samenwerking binnen de EU. In dit programma gaat het om projecten die zich richten op het ontwerpen van nieuwe producten, het maken van prototypes en het testen van defensieproducten. In de tweede helft van 2018 wordt meer bekend over de onderwerpen.

Betrokkenheid midden- en klein bedrijf (mkb)

De EC streeft naar een grotere betrokkenheid van het mkb. De stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid (NIDV), De Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland en TNO hebben de handen ineengeslagen om de komende jaren mkb’ers te informeren over de EU programma’s op het gebied van defensie en veiligheid. Via verschillende media, regionale bijeenkomsten en andere activiteiten wijzen zij het Nederlandse mkb op de mogelijkheden voor deelname. Zo is iedereen goed voorbereid op de start van de grote programma’s in 2021.

Service menu right