TFC-constructie EU Stedelijke Ontwikkeling 2 (INTERREG)

Meer artikelen

Ter ondersteuning van Europese afspraken zijn er diverse financieringsconstructies mogelijk via de Europese Structuurfondsen en/of andere kanalen gekoppeld aan de Structuurfondsen. Een aantal daarvan richt zich specifiek op ontwikkelingen in de stedelijke leefomgeving. In onderstaande tekst vindt u een toelichting op INTERREG als onderdeel van EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling).

INTERREG is een Europese subsidieregeling die samenwerking binnen Europa stimuleert voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling. INTERREG bestaat uit verschillende programma’s, onderverdeeld naar grootte van het samenwerkingsgebied en naar regio’s in Europa.

INTERREG is een Europese subsidieregeling die samenwerking binnen Europa stimuleert voor meer innovatiekracht, een beter milieu en het verkleinen van de economische verschillen tussen regio’s en lidstaten onderling.

Werking

INTERREG is bedoeld voor de volgende doelgroepen:

  • Overheden (rijk, gemeente, provincie, waterschappen)
  • Kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
  • Bedrijven
  • Ontwikkelingsmaatschappijen
  • Non-profitinstellingen
  • Overig

Meer informatie

INTERREG 2014 – 2020
Kanaalzone Gent-Terneuzen

Service menu right