Brainstormende vrouw

Octrooien ofwel patenten

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil de concurrentiekracht van de Nederlandse economie versterken door een toegankelijk systeem van Intellectueel Eigendom (IE). Met behulp van octrooien, ook wel patenten, en andere IE-rechten kunnen bedrijven en kennisinstellingen hun kennis beschermen - en afspraken maken over de exploitatie en verdeling van opbrengsten.

Octrooicentrum Nederland, onderdeel van Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), is dé octrooiverlener van Nederland. Onze organisatie geeft voorlichting over het octrooisysteem en behartigt de belangen van Nederland in Europese en mondiale organisaties.

Het octrooisysteem biedt juridische bescherming van uitvindingen en innovaties. Daarmee kunt u uw nieuwe, inventieve product daadwerkelijk tot uw eigendom maken.

Octrooi of patent

Een octrooi of patent beschermt uw uitvinding op een technisch product of proces. Wie een octrooi heeft, kan een ander verbieden die uitvinding na te maken, te verkopen, of in te voeren. 'Octrooien' en 'patenten' zijn synoniemen. Er is geen inhoudelijk verschil tussen beide termen. De Nederlandse wet- en regelgeving hanteert de term 'octrooi'.

Octrooien als inspiratiebron

Het octrooisysteem is meer dan een beschermingsmiddel. Onderzoek in de octrooiliteratuur voorkomt dat u het spreekwoordelijke wiel opnieuw uitvindt. De octrooiliteratuur kan u veel belangrijke informatie opleveren. Bijvoorbeeld over wat anderen al hebben bedacht of welke mogelijke partners er in uw branche werken!

Service menu right