Challenge Verpleeghuizen van de Toekomst

Heeft u als verpleeghuis een goed werkend voorbeeld van technologie die navolging verdient? Dan is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op zoek naar u! Doe mee aan de VWS-challenge 'Verpleeghuizen van de toekomst'.

Verpleger en patient in verpleeghuis

Doel van de challenge is met nieuwe technologie het werk van de medewerker aantrekkelijker te maken en de kwaliteit en veiligheid van zorg te vergroten.

Voorbeeld van technologie in het verpleeghuis

Sensoren en camera’s in de nachtzorg in de kamers van de bewoners en op de gangen zodat cliënten ongestoord kunnen slapen en er minder personeel nodig is tijdens de nacht.

Wat kunt u winnen?

Een expert-jury en een vakjury beoordelen uw initiatief. Uiteindelijk zullen zij maximaal 10 initiatieven nomineren. De genomineerden worden op 23 maart bekend gemaakt.

De genomineerden ontvangen begeleiding bij de implementatie van nieuwe technologie in hun verpleeghuis. Deze begeleiding bestaat uit de inzet van een deskundige op het gebied van de inpassing van nieuwe technologie in de dagelijkse werkprocessen van het verplegend en verzorgend personeel. De begeleiding is voor 2 dagen per week gedurende 10 maanden. Ook krijgen de genomineerden ondersteuning bij het meten van de effecten van de technologie door een deskundig bureau.

De combinatie die het traject het meest succesvol afrondt wint de titel 'Zorgvernieuwer 2019'. In het reglement op deze website is het proces uitgebreider beschreven.

Voorwaarden van de challenge

Om deel te nemen aan de Challenge moet een verpleeghuis of de overkoepelende zorgorganisatie met minimaal 1 andere Wlz-instelling (Wet langdurige zorg) van een andere zorgorganisatie en in overleg met het zorgkantoor een voorstel indienen voor de opschaling van bewezen effectieve technologie. Daarnaast moet het project al in de dagelijkse praktijk worden toegepast. De implementatie vindt in ieder geval plaats in de instelling waar de technologie nog niet wordt toegepast. Het andere huis mag desgewenst opschalen.

Beoordelingscriteria en reglement

Raadpleeg voor meer informatie de beoordelingscriteria en het reglement van de Challenge.

Aanmelden challenge

Organisaties kunnen zich vanaf 20 januari aanmelden via kennisdelen.rvo.nl/verpleeghuizen-van-de-toekomst. Hier vindt u het evenement 'aanmelden Verpleeghuizen van de Toekomst'. Via de knop 'registreren' komt u bij een vragenlijst, waar u aan de hand van de vragen uw aanmelding kunt beschrijven. Na uw inschrijving ontvangt u ter bevestiging een mail van 'Pleio' met als onderwerp 'registratie'.

Informatiebijeenkomst/Nota van Inlichtingen

Op 14 februari was er een informatiebijeenkomst bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) in Utrecht. Er waren vertegenwoordigers van het ministerie van VWS en RVO.nl aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Lees de antwoorden op de daar gestelde vragen in de Nota van Inlichtingen.

Belangrijke data

Lancering challengeza 20-01-2018
Informatiebijeenkomst geïnteresseerdenwo 14-02-2018
Deadline aanmeldingvr 02-03-2018
Bekendmaking  genomineerdenvr 23-03-2018
Informatiebijeenkomst genomineerdenwo 11-04-2018
Bijeenkomst over voortgang alle deelnemersseptember 2018
Deadline eindrapportma 17-12-2018
PrijsuitreikingE-Healthweek 2019

Jury

De expert-jury bestaat uit:
Bert van der Hoek
Eric Verkaar
Marijke van Hees
Antoinette de Bont
Freya Angenent

De bekendmaking van de vakjury volgt na 2 maart.

Meer weten?

Lees meer (over):

Service menu right