MVO Zuid-Afrika: afvalbeheer

De opslagcapaciteit van de stortplaatsen in de grote steden zit aan het maximum. Afval wordt dan ook vaak ongesorteerd gedumpt in Zuid-Afrika.

Er is overheidsbeleid op afvalbeheer- en preventie, de National Waste Management Strategy. Daarnaast is er wetgeving: de National Environmental Management: Waste Act (2009).

Afvalpreventie en -minimalisatie

De doelstellingen van het overheidsbeleid zijn afvalpreventie en -minimalisatie. De overheid streeft naar 'zero waste' in 2022. De overheid wil dit bereiken door het gebruik van grondstoffen te beperken. Dat kan door bijvoorbeeld minder verpakkingen te gebruiken en door minder vervuiling aan de bron. Ook hergebruik van grondstoffen uit afvalstromen is een reële mogelijkheid in Zuid-Afrika.

Waste Minimization Club

In Zuid-Afrika zijn ongeveer 25 Waste Minimization Clubs actief. Dit zijn groepen van 10 tot 15 bedrijven uit diverse sectoren. Zij zoeken naar mogelijke kostenbesparingen door bijvoorbeeld zuinig om te gaan met grondstoffen, water en energie. Het doel van de clubs is onderlinge uitwisseling van kennis en ervaringen. De overheid subsidieert de begeleidende training.
 

Service menu right