Wat kan RVO.nl voor u betekenen?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, maar voert ook opdrachten uit namens andere ministeries, zoals de ministeries van Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Daarnaast werkt RVO.nl in opdracht van de Europese Unie.

Dienstverlening

RVO.nl stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening. De organisatie werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.

Doelgroepen

RVO.nl heeft verschillende doelgroepen:

  • Ondernemers
  • Overheden (nationaal en internationaal)
  • Kennisinstituten
  • Organisaties (nationaal en internationaal)
  • Particulieren

Ondernemers

Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun (internationale) positie te versterken.

Particulieren

Voor particulieren voert RVO.nl bepaalde subsidies uit. Denk hierbij aan Koopsubsidie, Energielabel, PV installatie en de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE).

Studenten

Voor studenten biedt RVO.nl een bron van informatie aan via de website. Een goed voorbeeld hiervan is het thema Internationaal ondernemen met actuele informatie over internationaal zakendoen in het algemeen, landeninformatie en buitenlandse wet- en regelgeving.

Hebt u als student aanvullende informatie nodig of toegang tot een databank voor een opdracht van een bedrijf? Stuur dan een e-mail met daarin de volledige adresgegevens van het bedrijf en de naam met contactgegevens van de stagebegeleider.

Service menu right