Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport

Met de Subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-Transport) krijgt u subsidie voor transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot. Het doel is om de productontwikkeling op een aantal terreinen van de transportsector te versnellen in de periode van 2017 tot en met 2021.

De regeling is er voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

DKTI-Transport geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie, waarin de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn staan voor de sector verkeer en vervoer. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO2-uitstoot in de EU. Het Klimaatakkoord geeft invulling aan een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van in 1990.

Budget

De DKTI-Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. Jaarlijks stelt de rijksoverheid het budget en de technologie- en innovatieopgaven vast en gaat er een tender open rond de verschillende thema’s.
 • In oktober 2017 was de eerste openstelling
 • Begin 2019 gaat naar verwachting de tweede tender open

De maximale subsidie per projectsoort

ProjectMaximale subsidie per project
proeftuin€ 2.000.000 waarvan € 1.000.000 voor investering in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
experimentele ontwikkeling€ 500.000
haalbaarheidsstudies experimentele ontwikkeling€ 50.000
cofinanciering€ 1.600.000
innovatiecluster€ 300.000

Voorwaarden

De overheid daagt u als ondernemer en kennisinstelling uit om samen de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Dit doet u door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen, en te demonstreren in een praktijksituatie.

Het resultaat van uw project moet zijn dat daarmee het verdienvermogen van het bedrijfsleven én het klimaat beter worden. Tevens wordt via de DKTI-Transport de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waterstof en elektrisch laden verder uitgerold.

Demonstratieprojecten

DKTI-Transport ondersteunt demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie:

 • nog niet op de markt is,
 • een sterke businesscase heeft, en
 • levensvatbaar is.

Lage of geen CO2-uitstoot

De regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot met thema's zoals:

 • elektrisch rijden en varen
 • efficiënte schepen
 • rijden op waterstof
 • biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer

Projectsoorten

De focus van de DKTI-Transport op demonstratieprojecten ligt op de volgende projectsoorten waarvoor u een aanvraag kunt indienen:

 • proeftuin
 • experimentele ontwikkeling
 • haalbaarheidsstudie naar project experimentele ontwikkeling
Tevens kan de DKTI-Transport ondersteuning bieden aan innovatieclusters en voorzien in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma. Zoals CEF-Transport, Horizon 2020 of Interreg.

Aanvragen

De DKTI-Transport loopt van 2017 tot en met 2021. Momenteel kunt u geen aanvraag indienen.

Projectidee

Is het zinvol om straks als de regeling weer opengaat een subsidieaanvraag voor uw transport-innovatie in te dienen? Toets eerst uw projectidee bij RVO.nl met het projectideeformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie of aanbeveling van RVO.nl op uw projectidee.

Met de aanbevelingen van RVO.nl kunt u snel beoordelen of het zinvol is een subsidieaanvraag in te dienen. U kunt hiervoor het projectideeformulier gebruiken.

 1. Vul het projectideeformulier zo volledig mogelijk in, plak er figuren of bijlagen aan vast.
 2. Sla het formulier op en voeg het als bijlage (maximaal 2 MB) toe bij dit contactformulier.
 3. Dient u het projectideeformulier tot 3 weken voor sluiting van de regeling in, dan kunnen wij tijdig een advies geven.

Resultaten 2017

Informatie over de eerdere en eerste ronde en ook over de diverse projecten die daaronder zijn gestart, vindt u via DKTI-Transport eerste ronde 2017.

Wet- en regelgeving

Service menu right