Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport

Met de Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI Transport) krijgt u subsidie voor  transportoplossingen met lage of geen CO2 uitstoot. De regeling is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

Dit sluit aan op de Duurzame Brandstofvisie met thema's als:

 • elektrisch rijden en varen
 • efficiënte schepen
 • rijden op waterstof
 • biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer
Op 24 november 2017 zijn via een publicatie in de Staatscourant twee tekstuele verbeteringen aan de subisidieregeling DKTI-Transport gerealiseerd. Lees de wijzigingen.

Budget

Het totale subsidieplafond voor de DKTI-Transport is voor 2017/2018 € 16.753.000. Jaarlijks worden het budget en de technologie- en innovatieopgaven opnieuw vastgesteld.

De budgetverdeling voor de eerste ronde van 2017/2018

ProjectenBudget
Proeftuin, experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudies experimentele ontwikkeling€ 8.100.000
cofinanciering€ 7.753.000
Innovatiecluster€ 900.000

 

De maximale subsidie per projectsoort

ProjectMaximale subsidie per project
proeftuin€ 2.000.000 waarvan € 1.000.000 voor investering in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
experimentele ontwikkeling€ 500.000
haalbaarheidsstudies experimentele ontwikkeling€ 50.000
cofinanciering€ 1.000.000 (zonder lokale energieproductie)
€ 1.620.000 (met lokale energieproductie)
innovatiecluster€ 300.000 (maximaal € 150.000 per jaar)

 

De subsidiepercentages staan in de Handleiding DKTI-Transport bij de downloads op deze pagina.

Stand van zaken

 • De projectsoorten proeftuin, experimentele ontwikkeling, haalbaarheidsstudies en innovatiecluster zullen in het eerste kwartaal van 2018 worden beoordeeld.
 • De projecten cofinanciering worden toegekend op basis van 'first-come first-serve'. U moet wel aan de minimale voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Met de subsidie financiert u een demonstratieproject voor duurzaam vervoer. De innovatie is nog niet op de markt. Het heeft een sterke business case en is levensvatbaar. De focus van de DKTI Transport op demonstratieprojecten is vertaald naar de volgende projectsoorten. U kunt een aanvraag doen voor een:

 • project proeftuin
 • project experimentele ontwikkeling
 • project haalbaarheidsstudie
 • project innovatiecluster
 • project cofinanciering

De focus van de regeling ligt in deze eerste ronde in 2017/2018 op:

 1. Voor projecten proeftuin, experimentele ontwikkeling en haalbaarheidsstudie:
  het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen en personen met voertuigkwalificaties N1, N2, N3 of M2, en de uitrol of het gebruik van infrastructuur voor alternatieve brandstoffen uit hernieuwbare bronnen;
 2. de ondersteuning van innovatieclusters; platforms die innovatie binnen verschillende brandstofsporen kunnen stimuleren door onder meer kennisdeling. En die zich richten op de alternatieve brandstoffen waterstof, biobrandstoffen of elektriciteit in de sector transport en mobiliteit;
 3. cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen.
DKTI Transport ondersteunt ook innovatieclusters. De regeling voorziet in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma. Dit zijn programma's zoals CEF Transport, Horizon 2020 of INTERREG.

Aanvragen

 • De DKTI Transport heeft een looptijd van 2017 tot en met 2021. De eerste ronde sloot op 21 december 2017 om 17.00 uur. Op dit moment kunt u geen aanvraag meer indienen.

Achtergrond

De subsidieregeling Demonstratie Klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI Transport) geeft invulling aan de afspraken uit het Energieakkoord. Deze zijn verder uitgewerkt in de Duurzame Brandstofvisie. Daarin staan de klimaatdoelstellingen voor de sector verkeer en vervoer voor de lange termijn.

De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO₂-uitstoot in de EU. Tegen 2050 moet minstens 60% minder worden uitgestoten dan in 1990. Het doel is om de komende 5 jaar de productontwikkeling te versnellen op een aantal terreinen in de transportsector.

Service menu right