Overmacht Basisbetalingsregeling GLB

Meer artikelen

Kunt u door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet, of niet volledig voldoen aan de voorwaarden voor de uitbetaling betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling)? Dan kunt u een beroep doen op overmacht.

Redenen voor overmacht

Extreme weersomstandigheden kunnen een reden zijn voor overmacht. Andere redenen zijn overlijden van de begunstigde, een dier- of plantenziekte of niet voorziene onteigening. Wordt uw beroep op overmacht goedgekeurd? Dan behoudt u uw recht op uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling.

Beroep doen op overmacht

Kunt u toch niet voldoen aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling? Dan kunt u met het formulier Melding Overmacht Basisbetalingsregeling GLB een beroep doen op overmacht (kijk bij Direct Regelen). Zorg dat wij binnen 15 werkdagen vanaf de dag dat dit voor u mogelijk is, uw melding overmacht hebben ontvangen.

Gecombineerde opgave

Zorg ervoor dat u uw Gecombineerde opgave tijdig indient. In 2017 is de opgave open van 1 maart tot en met 15 mei. De eerste dag van de kortingsperiode is 16 mei 2017 en de laatste dag is 9 juni 2017. Ontvangen wij uw opgave na 9 juni 2017, dan wordt uw aanvraag voor betalingsrechten en/of subsidie(s) afgewezen.

Service menu right