Overmacht Basisbetalingsregeling GLB

Kunt u door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden voor de uitbetaling betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling)? Dan kunt u een beroep doen op overmacht. Wordt uw beroep op overmacht goedgekeurd? Dan behoudt u uw recht op de uitbetaling.

Redenen voor overmacht

Extreme weersomstandigheden kunnen een reden zijn voor overmacht. Andere redenen zijn overlijden van de begunstigde, een dier- of plantenziekte of niet voorziene onteigening.

Beroep doen op overmacht

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling door een overmachtsituatie? Doe dan een beroep op overmacht. U vult een digitaal formulier in op onze pagina Overmacht Basisbetalingsregeling GLB melden.

Stuur het formulier op binnen 15 dagen vanaf het moment dat u niet meer aan de voorwaarden kunt voldoen én u in staat bent om de melding in te sturen. Bijvoorbeeld binnen 15 dagen na een storm of binnen 15 dagen nadat u uit het ziekenhuis bent gekomen.

Gecombineerde opgave

In de Gecombineerde opgave vraagt u de uitbetaling aan van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling). De Gecombineerde opgave is open van 1 maart 2018 tot en met 15 mei 2018.

De eerste dag van de kortingsperiode is 16 mei 2018 en de laatste dag is 11 juni 2018. Zorg ervoor dat wij uw aanvraag op tijd ontvangen. Ontvangen wij uw opgave na 11 juni 2018, dan wordt uw aanvraag voor betalingsrechten en/of subsidie(s) afgewezen.

Op de hoogte blijven

Bekijk onze nieuwsberichten over Betalingsrechten. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.

Service menu right