Overmacht Basisbetalingsregeling GLB

Kunt u door overmacht of uitzonderlijke omstandigheden niet (volledig) voldoen aan de voorwaarden voor de uitbetaling betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling)? Dan kunt u een beroep doen op overmacht. Wordt uw beroep op overmacht goedgekeurd? Dan behoudt u uw recht op de uitbetaling.

Redenen voor overmacht

Extreme weersomstandigheden kunnen een reden zijn voor overmacht. Andere redenen zijn overlijden van de begunstigde, een dier- of plantenziekte of niet voorziene onteigening.

Beroep doen op overmacht

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor de Basisbetalingsregeling door een overmachtsituatie? Doe dan een beroep op overmacht. U vult een digitaal formulier in op onze pagina Overmacht Basisbetalingsregeling GLB melden.

Verstuur het formulier binnen 15 dagen vanaf het moment dat u niet meer aan de voorwaarden kunt voldoen én u in staat bent om de melding in te sturen. Bijvoorbeeld binnen 15 dagen na een storm of binnen 15 dagen nadat u uit het ziekenhuis bent gekomen.

Droogte en vergroening 2018

Kon u door de droogte niet voldoen aan de voorwaarde om een vanggewas voor het Ecologisch aandachtsgebied (EA) in te zaaien of doordat het ingezaaide gewas niet goed opkomt? Dan kon u in een aantal gevallen een beroep doen op overmacht.

Wat valt er onder overmacht?

De volgende situaties voor overmacht gelden alleen voor het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Voor vanggewassen na maïs zijn er andere maatregelen.

1. De omstandigheden zijn door de aanhoudende droogte ongeschikt voor het inzaaien van een EA-vanggewas voor 15 oktober.

U kunt pas een beroep doen op overmacht als duidelijk is dat u niet voor 15 oktober uw percelen kunt gebruiken voor het inzaaien van een EA-vanggewas. Bij uw beroep op overmacht stuurt u  bewijs mee om aan te tonen dat u niet voor 15 oktober kunt inzaaien. Meld de overmacht uiterlijk 15 kalenderdagen nadat duidelijk is dat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen.

2. Een ingezaaid EA-vanggewas ontkiemt niet, groeit niet of komt slecht op en geeft onvoldoende bedekking.
U kunt een beroep doen op overmacht. Bij uw beroep op overmacht hoeft u geen bewijs mee te sturen. Meld de overmacht uiterlijk 15 kalenderdagen nadat duidelijk is dat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen.

3. U kunt de hoofdteelt pas na 15 oktober oogsten door de droogte waardoor u niet op tijd  een EA-vanggewas in kunt zaaien.
U kunt een beroep doen op overmacht. Stuurt u als bewijs voor overmacht een foto mee. Hierbij gaat het om een foto van de gewassen die er nog staan op de percelen waar u een vanggewas wilde telen, 1 foto per gewassoort is voldoende. Meld de overmacht uiterlijk 15 kalenderdagen nadat duidelijk is dat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen.

4. U gaat een wintergewas telen, maar de hoofdteelt kunt u door de droogte later oogsten dan normaal of het was te droog om het vanggewas te zaaien. Hierdoor kunt u niet voldoen aan de eis dat het vanggewas 8 weken op het land moet blijven staan.
U kunt in deze situatie een beroep doen op overmacht. Wij controleren of u een wintergewas heeft opgegeven in de Gecombineerde opgave.

Vergeet niet bij uw beroep op overmacht  bewijs mee te sturen. Denk hierbij aan een foto waarop te zien is dat het wintergewas er begin oktober staat, een factuur van de loonwerker en/of zaaizaad etiketten van het wintergewas. Meld de overmacht uiterlijk 15 kalenderdagen nadat duidelijk is dat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen.

5. U heeft door een dreigend tekort aan veevoeder onvoldoende voer voor uw dieren en wil daarom maaisel van EA-akkerranden gebruiken als veevoeder of deze akkerranden laten begrazen.
U kunt in deze situatie een beroep doen op overmacht. Een voorwaarde bij deze situatie is dat de akkerrand te onderscheiden is van het aangrenzende perceel. Bij uw beroep op overmacht hoeft u geen bewijs mee te sturen. Meld de overmacht uiterlijk 15 kalenderdagen nadat duidelijk is dat u niet aan de voorwaarden kunt voldoen.

Tekort aan voedergewassen door droogte

Door de droogte is er een tekort aan voedergewassen. Daarom mag u uw EA-vanggewassen binnen de 8-wekentermijn maaien, oogsten of laten begrazen. Er moet dan na het maaien, oogsten of begrazen wel voldoende bedekking overbijven. Dit om te kunnen bijdragen aan de biodiversiteit en het behouden van de functie van het vanggewas voor het opnemen van stikstof.

Er zijn een aantal vanggewassen die u kunt inzetten voor EA. Een aantal hiervan is geschikt voor begrazing of om te maaien en als veevoeder in te zetten. Wilt u weten welke vanggewassen dit zijn? Kijk dan in het Overzicht Vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied (pdf) voor een advies van Wageningen University and Research.

Overzicht Vanggewassen Ecologisch aandachtsgebied

Gecombineerde opgave

In de Gecombineerde opgave vraagt u de uitbetaling aan van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers of graasdierpremie (Basisbetalingsregeling). De Gecombineerde opgave is open van 1 maart 2018 tot en met 15 mei 2018.

De eerste dag van de kortingsperiode is 16 mei 2018 en de laatste dag is 11 juni 2018. Zorg ervoor dat wij uw aanvraag op tijd ontvangen. Ontvangen wij uw opgave na 11 juni 2018, dan wordt uw aanvraag voor betalingsrechten en/of subsidie(s) afgewezen.

Op de hoogte blijven

Bekijk onze nieuwsberichten over Betalingsrechten. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.

Service menu right