Uitbetaling betalingsrechten 2018

U kunt in 2018 met de Gecombineerde opgave uitbetaling aanvragen van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie. Jonge en startende landbouwers kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Daarnaast kunt u betalingsrechten aanvragen voor landbouwgrond die voor het algemeen belang werd gebruikt en nu weer in gebruik is als landbouwgrond.

Op deze pagina vindt u binnenkort stapsgewijs de volledige informatie voor 2018.

Wijzigingen voorwaarden 2018

In 2018 wijzigt een aantal voorwaarden voor de uitbetaling van betalingsrechten, de vergroeningsbetaling en de extra betaling jonge landbouwers. Zo verandert een aantal regels voor het 5% ecologisch aandachtsgebied (EA) en er is een extra optie voor percelen die op basis van de provinciale natuurbeheerkaarten als niet-subsidiabel zijn aangemerkt.

Meer over deze en andere wijzigingen leest u op onze pagina Wijzigingen voorwaarden uitbetaling betalingsrechten 2018.

Voorwaarden uitbetaling 2018

Betalingsrechten kunt u laten uitbetalen als u voldoet aan een aantal voorwaarden. De voorwaarden gaan onder andere over actieve landbouwer, subsidiabele landbouwgrond, de vergroeningseisen en voorwaarden voor de extra betaling jonge landbouwer.

Aanvragen

U kunt van 1 maart tot en met 15 mei 2018 de uitbetaling van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen. Dat doet u via de Gecombineerde opgave.

Uitbetaling

De uitbetaling vindt altijd plaats tussen 1 december en 30 juni.

Informatie en voortgang uitbetalingen

Meer informatie over de uitbetalingen leest u op onze pagina Informatie en voortgang uitbetalingen.

Op de hoogte blijven

Bekijk onze nieuwsberichten over Betalingsrechten. Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief ontvangen? Geef uw e-mailadres en de voor u relevante thema’s (agrarisch, duurzaam, innovatief en/of internationaal ondernemen) aan ons door.

Service menu right