Borgstellingskrediet voor de landbouw (BL)

Wilt u investeren in uw landbouwbedrijf en haalt u uw omzet vooral uit de primaire landbouw? U kunt bij de bank een borgstellingskrediet aanvragen. De overheid staat borg voor een deel van de bedrijfsfinanciering, zodat banken eerder een lening geven.

De BL vervangt de Garantstelling Landbouw (GL) en is vanaf 1 januari 2017 voor het eerst opengesteld.

Voor wie?

Bent u een landbouwondernemer of een startende landbouwondernemer en wilt u investeren in uw landbouwbedrijf? Dan kunt u bij de bank een borgstellingskrediet (BL) aanvragen. Voor glastuinders en veehouders die duurzaam en milieuvriendelijk willen investeren, is er de BL Plus. Ook landbouwondernemers die willen investeren in innovaties binnen hun bedrijf mogen gebruikmaken van deze BL Plus regeling. Hierbij gelden extra gunstige voorwaarden, zoals een hogere BL lening. Voor starters en bedrijfsovernemers geldt een lagere provisie.

Wat zijn de voorwaarden?

Om voor de BL in aanmerking te komen, voldoet u aan de onderstaande voorwaarden:

 • Uw bedrijf is een landbouwonderneming.
 • De omzet van uw bedrijf haalt u voor het grootste deel uit de primaire landbouw.
 • Uw bedrijf is in Nederland gevestigd en uw bedrijfsactiviteiten vinden voor een substantieel deel in Nederland plaats.

Onder landbouw vallen onder meer akkerbouw, tuinbouw en veehouderij. Een landbouwonderneming is een onderneming waarin de primaire productie van landbouwproducten plaatsvindt. Bij primaire landbouwproductie gaat het om de productie van de bodem (zoals bomen, planten, plantdelen en vruchten) en van de veehouderij (zoals levende dieren en vlees), die verder geen bewerking hebben ondergaan. Visserij, visteelt en aquacultuur vallen niet onder landbouw. Voor deze sectoren is er op dit moment geen borgstellingsregeling. Bekijk de voorwaarden in onderstaand overzicht.

Hoeveel BL is mogelijk?

Voor BL gelden onderstaande maximale bedragen:

 • BL: lening € 1.200.000
 • BL Plus: lening € 2.500.000

Wilt u vaker van de BL-regeling gebruik maken? Dit kan onbeperkt tot het maximale leningbedrag van € 1,2 miljoen. Stel u heeft een bestaande GL-lening uit 2016 met nog een openstaand saldo van € 600.000. Dan kan er opnieuw € 600.000 aan BL-lening worden ingepast. Bij een BL Plus-lening kan dit onbeperkt tot het maximum van € 2,5 miljoen per landbouwonderneming. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit staat voor 70% van de lening borg. In 2017 is er voor de BL in totaal ruim € 100 miljoen beschikbaar. Hiervan is € 20 miljoen bedoeld voor landbouwinnovatie onder de BL Plus.

Wat kost het?

De provisie bedraagt eenmalig 3% van de lening met BL. Bent u starter of een bedrijfsovernemer? Dan betaalt u slechts 1% provisie.

Subsidie equivalent

De overheid staat borg voor de terugbetaling van de BL-lening die de bank aan u als ondernemer verstrekt. De bank betaalt hiervoor een provisie aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en berekent dit bedrag aan u door. Deze provisie is lager dan gebruikelijk (niet marktconform) waardoor u een voordeel heeft. Dit voordeel wordt het subsidie equivalent genoemd. De hoogte van dit bedrag is geen vast percentage, maar hangt vooral af van het ingeschatte risico van de lening. Het bedrag aan subsidie staat in de leningsovereenkomst met uw bank.

Looptijden en aflossen

De looptijd van de borgstelling is maximaal 6 jaar vanaf de datum van de eerste aflossing. Wilt u het grootste deel van de lening (>50%) gebruiken om te investeren in onroerend goed, zoals grond of gebouwen? Dan geldt een looptijd van 12 jaar. Uiterlijk 6 maanden na kredietondertekening begint u met de aflossingen. De lening lost u lineair af. De regels bij een borgstellingskrediet (zoals de omvang, looptijd, aflossing en opschorting) zijn afhankelijk van het type investering (roerend, overwegend onroerend). De bank kan zo nodig de aflossing op de lening tijdelijk opschorten.

Wie vraagt aan?

U hoeft zelf voor de BL geen aanvraagprocedure in gang te zetten. Dit gebeurt via uw bank waarmee het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een overeenkomst heeft. Aangesloten banken zijn:

 • ABN-AMRO bank
 • Deutsche bank
 • ING bank
 • Rabobank
 • Triodosbank
 • NIBC

Het enige dat u doet, is uw bank verzoeken gebruik te maken van de borgstellingsregeling wanneer u te weinig zekerheden kan bieden. Daarbij geldt:

 1. De aanvraag voor een borgstellingskrediet valt samen met uw kredietaanvraag bij de bank.
 2. De bank beslist over uw financieringsaanvraag en bepaalt of toepassing van BL mogelijk is.
 3. Onderhandel samen over de kredietvoorwaarden als de bank u een lening met BL krediet wil verstrekken. Hierbij houdt de bank rekening met de BL voorwaarden, zoals bijvoorbeeld de maximale looptijd van de lening.
 4. Nadat de offerte is ondertekend, meldt de bank het verleende borgstellingskrediet bij RVO.nl aan.

Ter onderbouwing van uw financieringsaanvraag vraagt de bank u om een aantal documenten aan te leveren.

Service menu right