CEF Transport

Heeft u een voorstel dat een bijdrage levert aan het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Dan is een financiële bijdrage vanuit CEF-Transport mogelijk. Jaarlijks worden één of meerdere oproepen voor projectvoorstellen en de te bereiken doelstellingen gepubliceerd. U kunt op basis van deze oproep een voorstel indienen.

CEF Transport staat open voor overheden en bedrijfsleven, waaronder Rijk, provincies, gemeenten, havenbedrijven, industriële en logistieke bedrijven en dienstverlenende bedrijven.

  • De Connecting Europe Facility (CEF) is een belangrijk financieringsinstrument van de EU om groei, banen en concurrentievermogen te bevorderen. Met gerichte infrastructuurinvesteringen op Europees niveau ondersteunt het de ontwikkeling van goed presterende trans-Europese transportnetwerken. Ze zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt. CEF-investeringen vullen de ontbrekende schakels in de kern van het Europese transport netwerk. De laatste jaren is binnen de oproepen steeds meer aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport.
  • Trans-European Transport Network, afgekort TEN-T, is het programma dat bij CEF Transport hoort. Op het TEN-T-netwerk zijn negen kernnetwerkcorridors vastgesteld. Deze corridors zijn de belangrijkste en grootste transportroutes door Europa op het gebied van weg, lucht, water en spoor. Ze vormen de ruggengraat van het Europese transportnetwerk en hebben daarom de hoogste prioriteit binnen TEN-T. Drie van deze negen corridors lopen door Nederland.

Budget

CEF Transport heeft voor de periode 2014 - 2020 een totaal budget van ruim € 24 miljard om projecten te ondersteunen. Dit budget wordt verdeeld over de verschillende calls, waarvan er ieder jaar minstens 1 openstaat. De call voor 2018 is geopend van 16 mei tot 24 oktober en heeft een budget van € 450 miljoen.

Het subsidiebedrag verschilt per  projectdoelstelling en –uitvoering en kan variëren van 10 tot 50% van de totale projectkosten.

Voorwaarden

Alleen projecten die voldoen aan de verschillende criteria waaronder een  bijdrage aan  het functioneren van het TEN-T-netwerk en aan één of meer subdoelstellingen  komen in aanmerking voor de CEF subsidie. Lees meer over de voorwaarden CEF Transport.

CEF Transport Call 2018

€450 miljoen is er vrij gemaakt voor de CEF Transport call van 2018. De doelen van deze call zijn: digitalisering van goederentransport en reizigersvervoer, veiligheid op de weg en multimodaliteit. Een projectidee dat voldoet aan een van deze doelen, moet vervolgens passen binnen de opgestelde prioriteiten.

Hoofdprioriteiten van deze call en verdeling van budgetten

hoofdprioriteitenbudget
Railoperabiliteit en European Rail Traffic Management Systems (ERTMS) €100 miljoen
Veiligheid op de weg en innovatieve digitale oplossingen€200 miljoen
Intelligent Transport Services (ITS), River Information Systems (RIS) en         
multimodale logistieke platforms.
€150 miljoen

De €450 miljoen wordt weer verdeeld over in totaal 15 subdoelen. Op de website van INEA kunt u bij Priorities deze subdoelen per prioriteit vinden.  Lees deze goed door, zodat u er zeker van bent dat uw voorstel binnen het programma past.

Resultaten CEF Calls

Het  eerste deel van de CEF Call van 2017 is ondertussen gesloten en kende 6 goedgekeurde projecten met Nederlandse deelname wat neerkwam op een toegekende subsidie van bijna €86 miljoen. Voor het  2de deel van de call  wachten 12 projectvoorstellen nog op goedkeuring. 

Bent u benieuwd naar de resultaten van CEF Transport calls die zijn gepubliceerd sinds 2014, bekijk dan de resultaten CEF Calls en de Nederlandse deelname per jaar. Een uitgebreid overzicht van de openstaande en gesloten calls vindt u op INEA.

CEF Transport in de praktijk

Andere ondernemers maken al succesvol gebruik van CEF Transport. Lees hun ervaringen en tips in de praktijkverhalen.

Wet- en regelgeving

Meer informatie over het TEN-T netwerk vindt u in onderstaande verordeningen en op de interactieve kaart in TENtec

Achtergrond

De Europese Commissie bouwt met de subsidie CEF Transport aan het kernnetwerk (core network) en het uitgebreide transportnetwerk (comprehensive network) voor zowel goederen als reizigers in Europa. Daarmee worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden met elkaar verbonden.

Op het TEN-T-netwerk zijn 9 kernnetwerkcorridors vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste en grootste transportroutes door Europa op het gebied van weg, lucht, water en spoor. Deze corridors vormen de ruggengraat van het transportnetwerk van Europa. Ze hebben de hoogste prioriteit binnen TEN-T. Van deze corridors lopen er 3 door Nederland.

CEF Transport en TEN-T-beleid is ontwikkeld om knelpunten in het transportnetwerk tussen de lidstaten in Europa op te lossen. Dat kan bijvoorbeeld door:

  • De spoor en treinsystemen in een grensgebied op elkaar af te stemmen, zodat treinverkeer sneller en gemakkelijker de grens kan passeren;
  • Een vaarweg te verbeteren, zodat transport van goederen efficiënter verloopt;
  • Innovatie en energiebesparing zijn ook belangrijke onderwerpen.
logo cef eu

Download:

Service menu right