CEF Transport

Heeft u een voorstel voor het Trans Europese Transportnetwerk (TEN-T)? Een financiële bijdrage vanuit CEF Transport is mogelijk. Elk jaar wordt opgeroepen tot projectvoorstellen. U kunt op basis hiervan een voorstel indienen.

CEF Transport staat open voor overheden (Rijk, provincies, gemeenten) en bedrijfsleven (havenbedrijven, industriële, logistieke en dienstverlenende bedrijven). De Connecting Europe Facility (CEF) is een financieringsinstrument van de EU voor meer groei, banen en concurrentievermogen. Gerichte investeringen ondersteunen de ontwikkeling van adequate trans-Europese transportnetwerken. Ze zijn onderling verbonden, duurzaam en efficiënt.

Budget

CEF Transport heeft voor de periode 2014 tot 2020 ruim € 24 miljard om projecten te ondersteunen. Dit budget wordt verdeeld over de verschillende calls, waarvan er elk jaar minstens eentje openstaat. Voor de call 2019 is € 100 miljoen beschikbaar. Het subsidiebedrag verschilt per projectdoelstelling en –uitvoering en kan variëren van 10 tot 50% van de totale projectkosten.

Voorwaarden

Projecten gericht op het verbeteren en versterken van het TEN-T netwerk kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Welke onderwerpen krijgen subsidie?

 • Oplossen van ontbrekende schakels in het netwerk.
 • Wegnemen van bestaande infrastructurele knelpunten.
 • Beter op elkaar laten aansluiten van de spoorwegnetten en transportdiensten van de lidstaten.
 • Verbeteren van grensoverschrijdende infrastructuur.
 • Verduurzamen en efficiënter maken van transportsystemen.
 • Overschakelen op innovatieve energie-efficiënte transporttechnologieën met een lage koolstofuitstoot.

Welke projecten krijgen subsidie?

 • Studies of studieprojecten met pilotactiviteiten. Het gaat hier om projecten ter voorbereiding op grootschalige uitvoeringsprojecten, zogenaamde werken. Deze projecten ontvangen over het algemeen een subsidiepercentage van 50%.
 • Uitvoeringsprojecten ontvangen subsidiepercentages lopend van 10% tot 50%. Bijvoorbeeld: projecten met aandacht voor grensoverschrijdende wegdelen ontvangen een percentage van 10%; grensoverschrijdende spoor- en binnenvaartprojecten ontvangen een percentage van 40%. Projecten die telematicatoepassingen inzetten bijvoorbeeld in de vorm van intelligente transportsystemen, kunnen subsidiepercentages ontvangen tot wel 50%.

Aanvragen

Aanvragen kon u indienen van 8 januari tot en met 24 april 2019 via ec.europa.eu. Meer informatie vindt u bij INEA. In totaal is er € 100 miljoen beschikbaar. De subsidiemiddelen worden als volgt verdeeld:

 • grensoverschrijdende trajecten op het uitgebreide netwerk (inclusief zeehavens op het uitgebreide netwerk): € 65 miljoen
 • retrofitting remmen goederenwagons om geluidshinder van spoor te verminderen: € 35 miljoen

Houd rekening met de tijdlijnen van de Europese lidstaten. Voor meer informatie of voor het indienen van een projectvoorstel, kunt u contact met ons opnemen via rvotent@rvo.nl.

Achtergrond

Binnen de oproepen is steeds meer aandacht voor duurzaam, veilig en slim transport en reizigersvervoer. TEN-T is het beleidsprogramma dat bij CEF Transport hoort. Op het TEN-T-netwerk zijn negen kernnetwerkcorridors vastgesteld. Dit zijn de belangrijkste transportroutes door Europa over de weg, het water en het spoor, inclusief de belangrijkste (lucht)havens. Drie van de negen corridors lopen door Nederland.

De Europese Commissie bouwt met CEF Transport aan het kernnetwerk en het uitgebreide transportnetwerk voor goederen en reizigers in Europa. Zo worden de belangrijkste knooppunten, overslagterminals, (lucht)havens en steden verbonden.

CEF Transport en TEN-T-beleid is ontwikkeld om knelpunten in het Europese transportnetwerk op te lossen. Dat kan door:

 • de spoor en treinsystemen in een grensgebied op elkaar af te stemmen, zodat treinverkeer sneller en gemakkelijker de grens kan passeren
 • een vaarweg te verbeteren, zodat transport van goederen efficiënter verloopt
 • innovatie en energiebesparing
logo cef eu
 

Service menu right