Beleidsexperiment CO₂-reductie Industrie

Draagt u bij aan de CO2-reductie in de industrie met een pilot- of een demonstratieproject? En doet u dat kosteneffectief? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de subsidieregeling Beleidsexperiment CO2-reductie Industrie. Deze regeling ondersteunt de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. U kunt nu niet aanvragen.

In 2030 moet de Nederlandse CO2-emissie 49% lager zijn en hieraan zal ook de industrie een belangrijke bijdrage moeten leveren.

Budget

Project

Openstelling

Budget

Verleend

In behandeling

Beleidsexperiment CO2-reductie24 mei t/m 28 juni€ 17.500.000€ 0,0€ 15.886.326

Voorwaarden

Welke projecten in aanmerking komen voor de subsidieregeling Beleidsexperiment CO2- reductie industrie leest u in onze voorwaarden. Bekijk ook de handleiding met alle ins-en outs over de regeling.

Aanvragen

U kunt de subsidie Beleidsexperiment CO2-reductie industrie aanvragen via mijnrvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning nodig. Het vereiste beveiligingsniveau is 1.

RVO.nl beoordeelt de binnengekomen aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt de datum dat uw aanvraag compleet is. Wanneer uw aanvraag compleet is, is de beoordelingstermijn maximaal 8 weken.

Dien uw aanvraag tijdig in via mijnrvo.nl. Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van de regeling niet compleet is, wijst RVO.nl  af. Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Welke formulieren heeft u nodig bij uw aanvraag?

  • Het aanvraagformulier (via e-loket)
  • Projectplan
  • Begroting
  • Financieringsplan (onderdeel van het modelprojectplan en de model begroting)
  • MKB-toets (indien van toepassing)
  • Exploitatieberekening (voor demonstratieprojecten, niet voor pilots)

Achtergrond

De subsidieregeling Beleidsexperiment CO2-reductie industrie maakt onderdeel uit van subsidies onder de Regeling nationale EZ-subsidies. Het budget voor deze regeling komt uit de Klimaatenvelop. Deze envelop is een extra middel uit het regeerakkoord ter ondersteuning van de realisatie van de klimaatdoelstellingen.

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat draagt € 1,5 miljoen bij aan het budget voor deze regeling voor demonstratieprojecten op het gebied van chemische recycling van kunststoffen.

Deze subsidiemodule is een beleidsexperiment om ervaring op te doen met het type projecten dat ondersteuning behoeft en de optimale ondersteuning ervan.

Service menu right