Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA)

Meer artikelen

Succesvol ondernemerschap beloont zichzelf. Maar wie beloont bestuurders die met creatieve en inspirerende initiatieven ondernemerschap stimuleren?

Met de Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering (EEPA) erkent de Europese Commissie innovatie en beloont successen van openbare instanties en publiek-private samenwerkingsverbanden. Het doel is ondernemerschap te bevorderen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt hierbij ondersteuning.

Nationale voorronde, Europese verkiezing

Het DG Ondernemingen en Industrie van de Europese Commissie organiseert deze verkiezing al sinds 2006. Ieder jaar vinden de nationale voorrondes van deze verkiezing plaats. Tijdens deze voorrondes selecteert de jury 2 initiatieven die Nederland vertegenwoordigen tijdens de Europese Awards.

In 2015, in 2016 en in 2017 heeft Nederland een van de Europese verkiezingen gewonnen. Kijk voor meer informatie over de verkiezing op de pagina De EEPA verkiezing.

Categorieën

Nationale, regionale of lokale initiatieven kunnen een award winnen in 1 van de 5 categorieën. Een organisatie kan in iedere categorie 1 of meer nationale, regionale of lokale programma's aanmelden.

Doel EEPA

De Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering hebben als doel:

  • succesvolle activiteiten en initiatieven ter bevordering van ondernemingen en ondernemerschap identificeren en erkennen;
  • voorbeelden van goed ondernemerschapsbeleid en succesverhalen voor het voetlicht brengen en uitwisselen;
  • meer aandacht te vestigen op de rol van ondernemers in de samenleving;
  • potentiële ondernemers aanmoedigen en inspireren.

Voor wie?

De verkiezing is bedoeld voor nationale, regionale of lokale autoriteiten en publiek-private samenwerkingsverbanden uit alle EU-lidstaten evenals IJsland, Noorwegen, Servië en Turkije. Het is belangrijk dat instanties of samenwerkingsverbanden de afgelopen 2 jaar het ondernemen hebben vergemakkelijkt en de economie in de regio hebben gestimuleerd. Het initiatief moet dus al minimaal 2 jaar worden uitgevoerd.

Wat levert het op?

Het levert de deelnemers zichtbaarheid, erkenning voor hun project en uitbreiding van hun netwerk op. Als u namens Nederland wordt genomineerd, krijgt u daarnaast de kans om uw project in Europa te presenteren. Uw initiatief kan als rolmodel voor de hele EU dienen.
Erkenning op Europees niveau voor uw inspanningen leidt tot media aandacht, toegang tot een interessant Europees netwerk en een bevestiging van de toegevoegde waarde van uw activiteiten. Bovendien vormen ze een aanmoediging en inspiratiebron voor (potentiële) ondernemers en ondernemerschap in het algemeen.

Service menu right