Eureka: het programma voor internationale marktgerichte RenD

Meer artikelen
Eureka

Bent u van plan om samen met partners in het buitenland nieuwe, marktgerichte technologie te ontwikkelen? Of wilt u zoeken naar geschikte partners, ruchtbaarheid geven aan uw successen en een kritisch gesprek over uw idee? Dan kan Eureka helpen.

Alle organisaties die marktgerichte R&D uitvoeren in alle technologie- en toepassingsgebieden kunnen gebruik maken van Eureka. In ieder land bestaan regelingen en programma’s die open staan voor Eureka-projecten.
Het doel is economische groei en oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Doelstellingen Eureka

  1. Economische groei aanjagen door het stimuleren van technologische samenwerking tussen bedrijven.
  2. Het bedenken en implementeren van gezamenlijke oplossingen voor economische, strategische en maatschappelijke vraagstukken.

Budget Eureka

Enkele veel gebruikte Nederlandse regelingen en programma's waar Eureka-projecten kunnen worden ingediend, staan hieronder. Team IRIS adviseert u over indiening en eventuele afstemming met regelingen in andere landen.

RVO.nl helpt u op weg!

Team IRIS is het expertise centrum voor marktgerichte internationale R&D-samenwerking. Wij helpen u graag bij het vormgeven van uw project, het zoeken naar partners in binnen- en buitenland en het vinden van de meest geschikte financieringsbronnen. Bekijk een lijst met specialisten. Deze vindt u bij de downloads.

Technology matchmaking

Team IRIS organiseert geregeld matchmaking evenementen en andere netwerk evenementen om u in contact te brengen met branchegenoten in Nederland en potentiële partners en financiers in het buitenland. Heeft u internationale ambities op het gebied van innovatie en technologie? Ga dan mee met één van onze technologie missies.

Achtergrond Eureka

Sinds 1985 werken Europese overheidsorganisaties in Eureka samen om bedrijven die nieuwe producten, processen en diensten willen ontwikkelen te ondersteunen. In Nederland stond de regeling Internationaal Innoveren open voor Eureka-projecten.

In Eureka kunnen landen (ook buiten de EU) in wisselende samenstelling samenwerken op voor hen prioritaire gebieden. Eureka biedt landen een platform om gezamenlijk een onderzoek- en innovatieagenda op te stellen en de instrumenten om deze te implementeren. Het is daarmee een brug tussen nationale innovatieprogramma’s.

Sinds het begin heeft Eureka zo’n 5000 projecten goedgekeurd met een totale budget van bijna € 30 miljard. Meer informatie over het Eureka Network

Download:

Service menu right