Celtic-Plus

Het internationale programma Celtic-Plus heeft als doel de mondiale concurrentiekracht van de Europese telecommunicatie-industrie te versterken. Zij doen dit door het steunen van innovatieve R&D-projecten in Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven eventueel aangevuld met kennisinstellingen en universiteiten.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is namens de Nederlandse overheid betrokken bij Eureka, het programma voor internationale, marktgerichte R&D. Celtic-Plus is het Eureka-programma voor telecommunicatie-technologie. Dit programma speelt een bepalende rol bij het versterken van de internationale concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven en draagt bij aan een internationaal gelijk speelveld.

De R&D-projecten van Celtic-Plus vallen binnen de onderzoeksgebieden als 'Get Connected', 'While Connected', 'Future Internet relations' en 'Green-Internet relations'. In Celtic-Plus neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. De kennisvraag is daardoor goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat dus om marktgericht/toegepast onderzoek, waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.

Voor wie

Deelname is in principe voor iedere organisatie mogelijk: bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die zich bezighouden met onderzoek.

Technologiegebieden

  • Infrastructure and connectivity aspects
  • Fixed/ Wireless, optics, energy-efficiency
  • Network architecture , autonomic networks
  • Digital home, digital enterprises
  • Digital City (incl. digital school, digital transport)
  • E-Health
  • Security, privacy, identity
  • Smart Grid, Water management & ICT

Projectselectie en evaluatie

Voor het verkrijgen van het Celtic-label dient men een project in bij het Celtic-Plus office. Bij een positieve evaluatie van het project, ontvangt het project het Celtic-Plus-label.

Indieningtermijn

Twee keer per jaar. De data worden via de website Celticplus.eu bekend gemaakt.

Vragen en hulp nodig?

Hebt u interesse om deel te nemen aan een Celtic-Plus project en bent u op zoek naar meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de projectadviseurs Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zij helpen u graag met het indienen van uw internationale project.

Service menu right