Euripides2 (European Smart Electronic Systems)

Meer artikelen
Euripides

Euripides² is een EUREKA-clusterinitiatief dat de ontwikkeling van nieuwe producten, processen en diensten bevordert door gebruik te maken van geïntegreerde intelligente systemen op basis van microtechnologie.

Euripides² stimuleert iedere organisatie die zich bezighoudt met onderzoek naar technologie én applicaties. Dit geldt ook voor de producenten van materialen en productieapparatuur. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) biedt hierbij ondersteuning.

Euripides²-projecten richten zich op een breed scala aan geavanceerde elektronische systemen gebaseerd op miniaturisering, laag energieverbruik, connectiviteit met micro- en nanotechnologieën, interconnects en verpakking. De resultaten worden toegepast in verschillende sectoren. Biomedisch, transport, lucht- en ruimtevaart, energie, telecommunicatie, industriële procescontrole, multimedia en e-commerce etc.

Projectselectie en evaluatie

Om in aanmerking te komen voor een Euripides²-label is er een uitgebreide projectselectie en -evaluatie met verschillende fasen. Eerst dient u een project outline (po-fase) in bij het Euripides² in Parijs. Bij voldoende kwaliteit volgt een uitnodiging voor het indienen van een full proposal (fp-fase). Bij een positieve evaluatie van het full proposal ontvangt het project het Euripides²-label.

Budget

In Nederland is voor dit initiatief geen budget beschikbaar. Partijen moeten zelf voor financiering zorgen. Euripides²-projecten passen wel binnen JTI ECSEL. Daar is wel budget beschikbaar. Euripides² is de voortzetting van Euripides en loopt vanaf 2013 tot en met 2020. Sinds de start van Euripides is er voor 7.000 mensjaren aan onderzoek verricht. Dat heeft een jaarlijkse tegenwaarde van € 170 miljoen aan onderzoekskosten.

Indieningtermijn

Bekijk de website van het Euripides² voor call-data.

Service menu right