Eureka-cluster PENTA voor micro- en nano-elektronica

Meer artikelen
Catrene

Het EUREKA-cluster PENTA (Pan European partnership in micro and Nano-Technologies and Applications) ondersteunt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het gebied van micro- en nano-elektronica systemen en toepassingen. De projecten dienen de Europese strategie voor micro- en nano-elektronica te ondersteunen.

PENTA richt zich op initiatieven die inspelen op thema’s, die de participerende landen strategisch belangrijk vinden. Europese samenwerkingsverbanden van bedrijven voeren de PENTA-projecten uit. Eventueel sluiten kennisinstellingen en universiteiten uit ten minste 2 deelnemende landen aan.

Marktgericht / toegepast onderzoek

In PENTA neemt de industrie het initiatief en bepaalt de strategie. Daardoor is de kennisvraag goed afgestemd op het bedrijfsleven. Het gaat dus om marktgericht/toegepast onderzoek, waarbij partijen uit diverse landen met elkaar samenwerken.
Het programma is afgestemd op andere initiatieven op dit gebied: Horizon 2020, het Joint Technology Initiative ECSEL en gerelateerde Eureka-clusters. PENTA is complementair aan ECSEL, maar biedt meer mogelijkheden om te focussen en voor kleinschaliger projecten. Het programma is flexibel van karakter en faciliteert het tijdig inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

Toepassingsgebieden

Aan het begin van het PENTA-programma zal het accent van de projecten liggen op:

  • toepassingen in de automobielindustrie;
  • de gezondheidszorg;
  • productietechnologieën.

Maar ook projecten buiten deze gebieden, maar binnen de scope van PENTA, komen in aanmerking voor ondersteuning. De voorwaarde is dat de nationale verlenende instantie hiermee akkoord gaat.

Voor wie

Deelname is in principe voor iedere organisatie mogelijk: bedrijven, kennisinstellingen en andere organisaties die zich bezighouden met onderzoek naar technologie én applicaties. Inclusief de producenten van materialen en productieapparatuur.
Voor financiële ondersteuning in Nederland is deelname van een Nederlands bedrijf verplicht. Bovendien ondersteunt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) alleen projecten met een evenwichtige verdeling van de kosten over de deelnemende landen (niet meer dan 75% in één land).

Budget

De nationale overheden ondersteunen de projecten door specifieke nationale instrumenten. In Nederland is er een speciale RVO Internationaal Innoveren-tender voor PENTA-projecten. De gelabelde projecten concurreren met elkaar voor het beschikbare budget. Het budget voor deze Internationaal Innoveren-tender voor 2018 is € 10 miljoen.

Projectselectie en -evaluatie

Om in aanmerking te komen voor een PENTA-label is er een uitgebreide projectselectie en -evaluatie met verschillende fasen:

  • Ten eerste dient men een Project Outline (PO-fase) in bij het AENEAS Office in Parijs.
  • Bij voldoende kwaliteit volgt een uitnodiging voor het indienen van een Full Project Proposal (FPP-fase).
  • Bij een positieve evaluatie van het Full Project Proposal ontvangt het project het PENTA-label. Met dit label in handen kunt u in eigen land financiële ondersteuning aanvragen.
PENTA hecht er belang aan dat consortia voor indiening van de PO contact opnemen met hun nationale overheid. In Nederland kan dat via Team IRIS van RVO.nl. Op basis van een concept van het Model Projectplan PENTA-innovatieproject (te vinden onder Bijlagen bij uw aanvraag op mijn.rvo.nl) maken wij graag een afspraak om het project verder te bespreken. U kunt het conceptprojectplan mailen naar TeamIRIS@rvo.nl.
 

Indieningstermijn

U kunt geen voorstellen meer indienen voor Call 3. Meer informatie over de voortgang van deze call vindt u op de website van PENTA.

Meer informatie

Heeft u vragen over deelname aan het programma? Dan kunt u terecht bij de adviseurs van Team IRIS van RVO.nl en op de PENTA-website.

Service menu right