Eurostars: subsidie internationale marktgerichte R&D

Bent u mkb-ondernemer in de high tech onderzoeks- en ontwikkelingssector? Werkt u daarbij samen met partners in andere landen? Maak gebruik van Eurostars. Met deze subsidie wordt snellere ontwikkeling en groei van kleine bedrijven gestimuleerd.

Bekijk voor een korte uitleg het filmpje van het Eureka-netwerk.

Budget

Het totale budget voor Eurostars is ruim € 1,1 miljard. Het Nederlandse budget is € 19 miljoen per jaar. Dit budget wordt verdeeld over 2 calls.

Voorwaarden

Eurostars is bestemd voor het onderzoekuitvoerende mkb (research performing SME). Deze bedrijven zetten een specifiek deel van hun omzet of fte’s in voor toegepast onderzoek en experimentele ontwikkeling. Er moet altijd een samenwerking zijn tussen partijen uit minstens 2 Eurostarslanden.

Aanvragen

Eurostars kent een internationaal en een nationaal gedeelte. Voordat u subsidie kunt aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), moet uw internationale projectvoorstel zijn goedgekeurd door de internationale jury van Eurostars. Bij het uitwerken van het budget voor het internationale projectvoorstel raden wij u aan het budget op te stellen op basis van de modelbegroting die u vervolgens voor de Nederlandse aanvraag moet gebruiken. Daar bespaart u later veel tijd mee. De modelbegroting vindt u op mijn.rvo.nl.

De eerstvolgende sluitingsdatum voor het indienen van internationale projectvoorstellen in call 12 is op 12 september 2019, 20.00 uur. Gedetailleerde informatie vindt u in de factsheet, op de pagina Aanvraaginformatie en op de internationale Eurostars-website. Op die website vindt u onder andere de 'guidelines for completing an application'. Op dit moment kunt u nog geen projectvoorstellen indienen.

Team IRIS helpt u op weg

Internationale samenwerking kan lastig zijn. Heeft u vragen over uw projectidee? Neem dan contact op met de adviseur in uw technologiegebied, of leg uw projectidee voor aan RVO.nl. Team IRIS helpt u graag op weg.

Voortgang en afronding Eurostarsprojecten

Voert u een Eurostarsproject uit of wilt u een Eurostarsproject afronden? Op de pagina Voortgang en afronding Eurostarsprojecten vindt u meer informatie.

Eurostars in de praktijk

Op de Eurostars website van de EU vindt u nog meer Eurostars succesverhalen met Nederlandse partners.
Op Volg innovatie kunt u inzien welke bedrijven financiële ondersteuning hebben gekregen vanuit het Eurostars programma.

Wet- en regelgeving

Voor Eurostars geldt de Regeling nationale EZ-subsidies.

Achtergrond Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma en een initiatief van EUREKA en de Europese Commissie. Eurostars geeft projecten financiële ondersteuning via de nationale overheid van ieder deelnemend land. Het subsidiebedrag hangt af van de projectactiviteiten, de aard van de deelnemers en het land waarin men gevestigd is.

Eurostars helpt (kleine) bedrijven om marktgerichte technologische ontwikkeling uit te voeren. Eurostars wil de time-to-market van deze nieuwe technologieën verkorten en de technische risico’s verkleinen. Kleine bedrijven kunnen zich daardoor sneller ontwikkelen en groeien. Ook andere organisaties kunnen, onder voorwaarden, deelnemen aan Eurostars-projecten.

Service menu right