Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)

Meer artikelen

Ondernemingen ondervinden sinds enkele jaren problemen bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties. De overheid probeert dit makkelijker te maken met de GO.

Met deze regeling helpt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (middel)grote ondernemingen bij het aantrekken van bankleningen en bankgaranties. De Garantie Ondernemingsfinanciering houdt kredietstromen op gang opdat ondernemers kunnen blijven ondernemen. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering.

Staatsgarantie

Door de GO kunnen banken een 50% Staatsgarantie krijgen op middelgrote en grote leningen. Door die staatsgarantie wordt het risico voor de bank op te verstrekken bedrijfsfinanciering kleiner. Dit vergroot voor banken de mogelijkheden om geld uit te lenen. Sinds 2009 hebben de deelnemende banken voor ruim € 2,4 miljard GO-leningen verstrekt. De overheid heeft dus meer dan € 1,2 miljard aan garanties afgegeven.

Voor wie

De GO-regeling is voor ondernemers die krediet nodig hebben. De regeling is voor (middel)grote ondernemingen met substantiële activiteiten in Nederland. GO staat ook open voor ondernemers in Bonaire, Sint Eustatius of Saba.

Redenen voor banken en bedrijven om de GO te gebruiken

  • mogelijkheid voor bedrijven om financiering voor elkaar te krijgen die anders niet mogelijk was geweest
  • mogelijkheid voor de bank om krediet uit te breiden als de limiet op één klant bijna is bereikt
  • bij grote dekkingstekorten is de GO-regeling een uitkomst
  • lager kapitaalsbeslag voor de bank
  • het is een eenvoudige regeling voor de bank

Maximaal bedrag GO

Met de GO krijgen banken van de overheid een garantie van 50%. Leningen van maximaal € 50 miljoen zijn tot maximaal € 25 miljoen gegarandeerd.

Aanmelden nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte gehouden worden over de GO-regeling? Meld u dan aan voor de halfjaarlijkse nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar go@rvo.nl. Bekijk de nieuwsbrief.

Meer informatie

Download:

Service menu right