Gezondheid in Horizon 2020

Meer artikelen
Onderzoek

Verbeteren van gezondheid en welzijn tijdens het hele leven, dát is de ambitie achter de maatschappelijke uitdaging Health, demographic change and wellbeing van Horizon 2020. De nadruk voor 2016 en 2017 ligt op ‘personalised medicine’ met veel aandacht voor ICT-oplossingen.

Voor wie?

Elke organisatie die actief is in onderzoek, technologische ontwikkeling of innovatie kan deelnemen. De Europese Commissie verplicht samenwerking met buitenlandse partners.

Onderwerpen

Deze maatschappelijke uitdaging bestaat uit 6 gebieden:

  • Begrijpen van gezondheid, veroudering en ziekte
  • Ziektepreventie
  • (Effectieve) behandeling van ziekten
  • Actief oud worden en ICT-oplossingen
  • (ICT-)methoden, modellen en big data
  • Geïntegreerde gezondheidszorg

De Commissie past de richting van de onderzoeksgebieden aan de actuele ontwikkelingen aan. Dit gebeurt iedere 2 jaar volgens het werkprogramma. Verder zijn er mogelijkheden voor coördinatieactiviteiten en netwerken zoals ERA-netten.

Budget en indieningstermijn

Het budget voor Gezondheid bedraagt € 7,4 miljard voor de periode 2014 – 2020. Bekijk de Participants Portal van de Europese Commissie voor detail informatie over openstaande calls.

Gerelateerde EU programma’s

SME instrument
Het MKB-instrument (SME-instrument) van Horizon 2020 ondersteunt de ontwikkeling van innovatieve oplossingen en het verkennen van nieuwe markten.

Fast track to innovation
Fast Track to Innovation (FTI) is een nieuwe aanpak waarmee de Europese Commissie in 2015 en 2016 bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt wil geven.

Innovative Medicines Initiative
Het Innovative Medicines Initiative (JTI IMI) wil de ontwikkeling van nieuwe medicijnen versnellen en de Europese biofarmaceutische sector versterken.

Derde actieprogramma volksgezondheid
Het derde actieprogramma volksgezondheid wordt uitgevoerd in opdracht van DG Santé (voorheen DG Sanco) van de Europese Commissie. Het programma loopt van 2014 tot 2020 en richt zich op beleidsondersteunende gezondheidsprojecten. Op de website van het uitvoerend agentschap Chafea vindt u welke oproepen van calls momenteel open zijn.

Active and Assisted Living
Active and Assisted Living (AAL2) stimuleert ICT-oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken die samenhangen met vergrijzing. ZonMW is in Nederland contactpunt voor AAL2.

EDCTP
De European & Developing Countries Clinical Trials Partnership (EDCTP) is een publiek-publieke samenwerking tussen landen uit Europa en sub-Saharisch Afrika voor de ontwikkeling van middelen voor het behandelen, voorkomen of diagnosticeren van HIV/AIDS, tuberculose, malaria of de zogenaamde verwaarloosde (tropische) infectieziekten.

Partnersearch

Zoekt u buitenlandse partners? Op de websites Cordis, Fit for Health en Ideal-ist (e-health) kunt u aangeven welke partners u zoekt. U ziet hier ook welke consortia op zoek zijn naar u.

Bekijk projectvoorbeelden van dit thema op de overzichtspagina met filmpjes.

Service menu right