GMO Groenten en fruit

De lidstaten van de Europese Unie (EU) stimuleren de ontwikkeling van de land- en tuinbouw door gezamenlijk EU-beleid. Voor de groente- en fruitsector is er de gemeenschappelijke marktordening Groenten en fruit (GMO Groenten en fruit).

Via de GMO Groenten en fruit geeft de EU subsidie op investeringen en kosten. Subsidiabele posten zijn personeelskosten, duurzame productiemiddelen, overige kosten en algemene kosten. Alle subsidiabele activiteiten vindt u vanaf artikel 90 van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit.

Doelstellingen

De GMO Groenten en fruit heeft verschillende doelstellingen:

  • een duurzamere productie, die op de binnen- en buitenlandse markt concurreert
  • beperken van schommelingen in inkomens van telers door crises op de afzetmarkt
  • verhogen van de consumptie van groenten en fruit
  • bescherming van het milieu door stimuleringsmaatregelen

De EU geeft subsidies om deze doelstellingen te halen. Telers van groenten en fruit kunnen zich aansluiten bij een erkende producentenorganisatie. Deze producentenorganisaties kunnen vervolgens subsidie aanvragen. Telers sluiten zich vrijwillig aan bij een producentenorganisatie en houden zich aan de verplichtingen die gelden. Zo moeten bijvoorbeeld al hun producten door de producentenorganisatie worden verkocht.

Voor wie?

Erkende producentenorganisaties (PO) in de groente- en fruitsector komen in aanmerking voor de GMO Groenten en fruit. Zij verzorgen onder meer de gezamenlijke afzet van geproduceerde groenten en/of fruit van al hun leden. Om voor GMO-subsidie in aanmerking te komen, moet de producentenorganisatie door ons erkend zijn.

U kunt niet individueel subsidie aanvragen. Lees meer op onze pagina Informatie voor telers.

Voorwaarden erkenning

Een producentenorganisatie (PO) voldoet aan een aantal strenge criteria en voorwaarden om erkend te worden en te blijven. De belangrijkste voorwaarden voor erkenning zijn:

  • De producentenorganisatie is opgericht door producenten van groenten en/of fruit.
  • De producentenorganisatie heeft minimaal 10 leden.
  • De producentenorganisatie verkoopt jaarlijks voor minstens € 25 miljoen aan groenten en fruit.
  • Leden zijn verplicht hun volledige productie (van producten waarvoor de producentenorganisatie is erkend) via deze producentenorganisatie af te leveren.
  • De producentenorganisatie is verplicht om de hele productie van een teler te verkopen.

Erkenning aanvragen

Een producentenorganisatie vraagt eerst erkenning bij ons aan. De voorzitter van de producentenorganisatie tekent dit verzoek. In het verzoek geeft de producentenorganisatie aan voor welk product/producten zij de erkenning aanvragen.

GMO-subsidie aanvragen

Hierna vragen zij jaarlijks GMO-subsidie voor het komende jaar aan bij ons. De subsidie is bedoeld voor gedane investeringen en kosten uit het ingediende operationeel programma. Deze investeringen en kosten betaalt de producentenorganisatie uit haar actiefonds. Dit fonds bestaat voor 50% uit GMO-subsidie en voor 50% uit eigen bijdragen van leden. In enkele gevallen komen producentenorganisaties in aanmerking voor een subsidiepercentage van 60%. De eigen bijdrage is dan 40%.

Hoogte subsidie

Het subsidiebedrag loopt op tot maximaal 4,1% van de waarde van de totale afzet van een producentenorganisatie. In het geval van crisismaatregelen kan het ministerie dit percentage verhogen tot 4,6%. Na afloop van een uitvoeringsjaar kan de producentenorganisatie voor maximaal 50% van de uitgaven subsidie aanvragen. De andere 50% wordt gefinancierd uit de eigen bijdragen van de leden van de PO. In enkele gevallen komt de producentenorganisatie in aanmerking voor een hoger subsidiepercentage van 60%.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws over de EU-regelingen groenten en fruit? Meldt u zich dan aan voor de RSS nieuwsvoorziening van RVO.nl. Hoe doet u dat?

Bekijk ook de rss tips.

Wet- en regelgeving

Onderstaande wetten, verordeningen en compenserende maatregelen zijn van toepassing op de Gemeenschappelijke Marktordening Groenten en fruit (GGF).

Compenserende maatregelen als gevolg van de Russische boycot

Wetten en verordeningen

Documenten in archief

Meerdere documenten (circulaires) over de uitvoering van de GMO Groenten en Fruit voor 2013 en eerder, bevinden zich in het archief. Heeft u vragen over deze documenten van het voormalig Productschap Tuinbouw? Neem dan contact met ons op.

Service menu right