Garantie Ondernemingsfinanciering Energietransitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF)

Stimuleert u energie-efficientie (bijvoorbeeld voor stadsverwarming en koeling) of gebruikt u energie uit hernieuwbare energiebronnen? Als u risicodragend vermogen nodig heeft kunt u een garantie krijgen op een achtergestelde lening. De Garantie Ondernemingsfinanciering Energie Transitie Financierings Faciliteit (GO-ETFF) draagt bij aan het realiseren van de ambities voor de energietransitie.

Lees meer over de verantwoordelijkheden van het GO-ETFF-team.

Staatsgarantie

Door de GO-ETFF kunnen ontwikkelingsbanken een 80% staatsgarantie krijgen op achtergestelde leningen van minimaal € 750.000 en maximaal € 25.000.000.

Voor wie

De GO-ETFF regeling is voor ondernemers met substantiële activiteiten in Nederland of Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
Lees meer over deelnemen als ondernemer
Banken en of financiers kunnen deelnemen aan de GO-ETFF als ze voldoen aan de definitie van kredietinstelling omschreven in de Staatscourant.
Lees meer over deelnemen als financier

Voor welke activiteiten

Een energietransitieproject betreft activiteiten gericht op het stimuleren van energie-efficiëntie, het gebruik van energie uit hernieuwbare energiebronnen of het stimuleren van energie-efficiënte stadsverwarming en koeling.

Lees meer over de definitie van een energietransitieproject.

Aanvraaginformatie

Voor een financiering met overheidsgarantie onder de GO-ETFF moet een onderneming zich wenden tot het Nederlands Investerings Agentschap (NIA).
Lees meer over aanvragen. 

Wet- en regelgeving

Raadpleeg de officieel gepubliceerde tekst van de Garantie Ondernemingsfinanciering Energie Transitie Financierings Faciliteit: Titel 3.13a Regeling nationale EZ-subsidies.

Service menu right