Hernieuwbare Energie

U bent bezig met innovatieve projecten die leiden tot (additionele) duurzame energieproductie in 2030. Mogelijk kunt u gebruik maken van de subsidie Hernieuwbare Energie.

De subsidie Hernieuwbare Energie heeft als doel om de energiedoelstellingen voor minder kosten te behalen met innovatieve projecten. Dit moet leiden tot een besparing op de toekomstige uitgaven aan subsidies in het kader van de regeling Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+). De besparing van een project moet groter zijn dan de subsidie die voor het project aangevraagd wordt.

Budget

ProjectSluitingsdatum*
17:00 uur
Subsidieplafond

(€)

Hernieuwbare energiet/m 31 maart 201850 miljoen*

Stand van zaken

Tender

Peildatum

BudgetVerleendIn behandelingBeschikbaar
Hernieuwbare Energie8 jan 2018€50.000.000
€15.998.486
31.380.442€2.621.072

*Eerst-komt-eerst-maalt - Budgetoverzicht (in € peildatum 1 april 2017 o.v.v. publicatie Staatscourant)

Voorwaarden

Aanvragen

U kunt de subsidie Hernieuwbare energie (HE) tot en met 31 maart 2018 aanvragen via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Onderbouwing Hernieuwbare energieprojecten

Als u subsidie aanvraagt, moet u onderbouwen dat uw project of vervolgprojecten uiterlijk in 2030 leiden tot (additionele) duurzame energieproductie. De instructies vindt u in het model projectplan met de rekenmodellen op mijn.rvo.nl.

LET OP: Dien uw aanvraag tijdig in. Een aanvraag die RVO.nl te laat ontvangt of die na de sluiting van een tender niet compleet is, wijst RVO.nl  af.  Het tijdstip van ontvangst op de servers van RVO.nl is leidend. Ook digitale post kan vertraagd aankomen.

Projectidee toetsen

Is het zinvol een subsidieaanvraag voor uw energie-innovatie in te dienen? Toets eerst uw projectidee bij RVO.nl met het projectideeformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie of aanbeveling van TKI of RVO.nl op uw projectidee.

LET OP:  Projectideeën die binnenkomen in de periode van 3 weken voor sluiting van een regeling worden niet meer in behandeling genomen.  Dit in verband met de afhandeltijd van uw idee en het eventueel daadwerkelijk indienen van een aanvraag.

Download

Op de hoogte blijven?

  • In onze evenementenkalender vindt u verschillende HE-evenementen die betrekking hebben op deze regeling.
  • Bekijk onze nieuwsberichten over Hernieuwbare energie.

Achtergrond

De subsidie Hernieuwbare energie (HE) maakt onderdeel uit het totaal aan regelingen van de Topsector Energie. De Topsector Energie beschikt jaarlijks over een budget van ruim € 100 miljoen. Deze subsidie is voor onderzoeks- en demonstratieprojecten op het gebied van energie-innovaties. Kijk voor het overzicht van de verschillende subsidies op Subsidies energie innovatie.

Meer weten?

Op www.topsectorenergie.nl vindt u de actualiteiten en achtergronden van de Topsector Energie.

Service menu right